Arhiva 1/1 (2016)

IMPRESUM I SADRŽAJ

REČ UREDNIKA

UZ PRVI BROJ FOLKLORISTIKE

Nada Milošević Đorđević, Jedan pogled unazad ili ispovest 11‒27

UZ PRVI BROJ FOLKLORISTIKE

Krinka Vidaković-Petrov, History and fiction in a bugarštica ballad from the Eastern Adriatic: “How the Natives of Perast Punished the Spanish Duke Don Karlo Who Disgraced Two Orphan Maidens of Perast in the Year 1537” 31‒42
Sead Šemsović, Bašeskijine folklorističke zabilješke: narodna vjerovanja i sujevjerja 43‒58
Slavica Lukić, Sižejni model „Sekula i vila“ u dijahronijskoj i sinhronijskoj perspektivi 59‒77
Jovana Dišić, Kult sestre Jelice u usmenoj tradiciji Crljenca 79‒124

ISTRAŽIVANJA I GRAĐA

Zoja Karanović i Rabindranath Sarma, Slike koje govore (beleške sa puta u Sohrai selima) 127‒140
Marija Škundrić i Maja Radomirović, Predanja iz Like 141‒146

BIBLIOGRAFIJA

Danica Jović, Bibliografija časopisa Karadžić 149‒224

PRIKAZI I BELEŠKE

Biljana Sikimić, Tri slovenske „insularne“ tradicije u svetlu kulturne dijalektologije 227‒231
Vesna Karin, Etnomuzikološka istraživanja Srba u Rumuniji 232‒236
Snežana Tomić, Čudesni svet flore: biljni kod u sistemu tradicionalne kulture 237‒249
Biljana Sikimić, Usmena istorija Zaglavka 250‒252
Nevena Andrić, Savremena kultura Roma u Srbiji: romski hiphop 253‒255

IN MEMORIAM: OLIVERA VASIĆ

Vesna Marjanović, Sećanje na Oliveru Vasić: (In memoriam ‒ Prof. dr Olivera Vasić (18. 8. 1946 – 28. 10. 2015) 259‒263
Gordana Roganović, Tragovi, sećanje, opstajanje: Pedagoška vizija etnokoreologa Olivere Vasić 265‒272

HRONIKA

Boško Suvajdžić, Udruženje folklorista Srbije (2014‒2016) 275‒279