AUTORI

Ajdačić, Dejan
Delatnost Кomisije za folkloristiku pri Međunarodnom komitetu slavista, Folkloristika 6/1 (2021): 97–106

Aksić, Nina
Varijante predanja o vodenim bikovima u jugozapadnoj Srbiji i graničnim oblastima, Folkloristika 3/1 (2018): 69‒82
Što bi zimus na ovna, to je ljetos na oca, Folkloristika 3/2 (2018): 188‒190

Anastasova, Ekaterina
Derevo, molnija i istorija odnoj migraci, Folkloristika 2/2 (2017): 87‒97.

Аndrić, Nevena
Savremena kultura Roma u Srbiji: romski hiphop, Folkloristika 1/1 (2016): 253‒255.

Babič, Saša
Naučni simpozijum „O foklornim junacima“, Folkloristika 2/1 (2017): 183‒184

Belova, Ol'ga
Narodnoe pravoslavie na pogranich'e: Obrjad „Svecha“ i ego versii, Folkloristika 4/1 (2019): 9‒61

Bogdanović, Bojana
Mali leksikoni srpske kulture, Folkloristika 3/1 (2018): 187–189

Bošnjaković, Žarko
Složenice s nultim sufiksom u Vukovom Srpskom rječniku (1818) i njihovi nemački i grčki ekvivalenti, Folkloristika 3/2 (2018): 37‒53

Cvetković, Milica
Pričanja iz Gornje Kamenice, Folkloristika 3/2 (2018): 137–156

Chausidis, Nikos
Žena i romb: Po povod pozata na nozete na Bogorodica vo Oplakuvanjeto Hristovo od Nerezi, Folkloristika 5/2 (2020): 53–89

Ćirković, Svetlana
Odgovor na prikaz zbornika radova Timok. Folkloristička i lingvistička terenska istraživanja 2015–2017, Folkloristika 3/2 (2018): 201–208

Ḱulavkova, Кatica
Liminalni kulturni obrasci (makedonskata paradigma na 19 vek), Folkloristika 5/2 (2020): 39–51

Ćupurdija, Branko
O biografiji i memoarima Gojka Trbovića-Ćošana, Folkloristika 4/2 (2019): 131‒139
Krakarsko veče (1993–1997), Folkloristika 5/1 (2020): 205–215
Mačkare iz Drežnice, Folkloristika 5/2 (2020): 153–169

de Prada-Samper, José Manuel
“I Have Already Seen in the Clouds”: The Nature of the Water-creature among the |xam Bushmen and their Modern Descendants, Folkloristika 3/1 (2018): 13‒37

Didenko, Nataša
„Balkanskiot festival na narodni pesni i igri“ vo funkcija za razvoj na kulturniot turizam vo Ohrid, Folkloristika 4/2 (2019): 45‒63

Dimovska, Кristina
Intermedijalna transferencija na monomitot vo izbor na video-igri od žanrot RPG, Folkloristika 5/2 (2020): 131–149

Dišić, Jovana
Kult sestre Jelice u usmenoj tradiciji Crljenca, Folkloristika 1/1 (2016): 79‒124
Verovanje u sudbinu u zapisima iz Crljenca, Folkloristika 3/1 (2018): 85‒122

Dojčinović, Nikoleta
Žensko plesno telo kao reprezent nacionalne kulture. Studija slučaja: srpske plesačice na prigodnim poštanskim markama, Folkloristika 6/1 (2021): 125–139

Drnovšek, Stanka
Akademik prof. dr Marija Stanonik, slovenački književni folklorista, slovenista, etnolog, Folkloristika 3/1 (2018): 224–228

Đokić, Danica
Terenska istraživanja u Toplom Dolu: Folklor i usmena istorija, Folkloristika 4/1 (2019): 261‒287

Đorđević, Marko
Bibliografija časopisa „Prilozi proučavanju narodne poezije“, Folkloristika 4/2 (2019): 143–208
Slojevitost simbolike jelena u srpskoj obrednoj lirici, Folkloristika 5/1 (2020): 297–300
Studija o simbolici vode u južnoslovenskoj usmenoj lirici, Folkloristika 6/1 (2021): 197–201

Đorđević Belić, Smiljana
Folkloristička istraživanja, Folkloristika 2/1 (2017): 153–157
Obeležavanje Višnjićevog jubileja, Folkloristika 2/2 (2017): 259–260
Bilje u tradicionalnim kulturama Slovena, Folkloristika 3/1 (2018): 190–198
Karadžić Tihomira Đorđevića, Folkloristika 3/2 (2018): 175‒177
Nove interpretacije epskih pesama, Folkloristika 3/2 (2018): 182‒187
Krivopete: tradicija i transformacija, Folkloristika 5/1 (2020): 301–303
Folklor i metodološki pluralizam Folkloristika 5/2 (2020): 197–201
The Other World Conceptualisations in EuropeanTraditions and Cultures, Folkloristika 5/2 (2020): 222–228
Traditional Medicine as a Hybrid Culture Phenomenon, Folkloristika 5/2 (2020): 229–233

Đorđević Pejović, Suzana
Vodeni bik u izvorima iz Lokve: Folkloristički i dijalektološki osvrt, Folkloristika 2/2 (2017): 47‒61

Đukić, Vesna
„Sitan kamen do kamena“: lirske pesme iz Timoka, Folkloristika 1/2 (2016): 99‒104
„Ćitna ćita progovara“: Nekoliko zaboravljenih pesama iz Timoka, Folkloristika 2/1 (2017): 101‒107
„Bele ptice leteju, presno mleko noseju“: Nekoliko zaboravljenih basmi iz Timoka, Folkloristika 2/2 (2017): 133‒139
„Dobri smo ti gosti došli, dobar smo ti glas doneli“: Nekoliko srpskih narodnih božićnih pesama iz Belog Timoka, Folkloristika 4/2 (2019): 67‒71

Đurković, Bojana
Demonološka predanja i verovanja iz Novog Pazara i Raške, Folkloristika 3/2 (2018): 165–171

Eremina, Valerija I.
Serija Byliny Svoda russkogo folʹklora i rossijskaja folʹkloristika (vtoraja polovina XX – načalo XXI vv.), Folkloristika 3/2 (2018): 127–136

Frog
Approaching Ideologies of Things Made of Language: A Case Study of a Finno-Karelian Incantation Technology, Folkloristika 4/1 (2019): 211‒257

Garder, Mihail
Redkaja udača i smertelʹnaja opasnostʹ: korovy pojavljajutsja iz vody, Folkloristika 3/1 (2018): 55‒68

Glišović, Anja
Svadba u Novom Pazaru i okolini: Narodne pesme i običaji koji prethode venčanju, Folkloristika 4/2 (2019): 73‒110
Svadbene pesme i običaji Novog Pazara i okoline, Folkloristika 5/1 (2020): 121–168

Gruber, Andžela
Mitot za sozdavanje na svetot od teloto na prasuštestvoto–komparativna analiza so akcent na primerite od Makedonija, Folkloristika 5/2 (2020): 91–121

Ilić, Dejan
Peti međunarodni naučni skup Udruženja folklorista Srbije, Folkloristika 3/1 (2018): 211–218
Povodom stogodišnjice rođenja Jeleazara Meletinskog (1918–2005), Folkloristika 3/2 (2018): 218–223
Šesti međunarodni naučni skup Udruženja folklorista Srbije, Folkloristika 4/1 (2019): 327–333
Srpska folklorna baština Kosova i Metohije, Folkloristika 4/2 (2019): 211–217
Pesme „na međi“ u Bosanskoj vili, Folkloristika 4/2 (2019): 227–233
Struktura epske pesme (Danijela Petković, Junak i siže epske pesme. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2019, 581 str.), Folkloristika 5/1 (2020): 291–296
Folklor o bilju i bilje u folkloru. Folkloristika 5/1 (2020): 305–310
Običaji i pesme Srba u Turskoj, Folkloristika 6/1 (2021): 185–191

Ivančič Kutin, Barbara
Akademik prof. dr Marija Stanonik, slovenački književni folklorista, slovenista, etnolog, Folkloristika 3/1 (2018): 224–228

Ivanova, Anna
Konfessional'naja kul'tura v uslovijah jetnokul'turnogo pogranich'ja, Folkloristika 4/1 (2019): 97‒127

Ivanović Barišić, Milina
Retrospektive i perspektive etnologije i antropologije, Folkloristika 3/1 (2018): 219–223

Jamaković, Maja
Obredni ophodi i običaji u Grdelici, Folkloristika 1/2 (2016): 105‒114

Jevtić, Jelena
Svadba u Sirinićkoj župi, Folkloristika 4/2 (2019): 111‒121
Pročka u Sirinićkoj župi, Folkloristika 4/2 (2019): 123‒129

Jovanović, Biljana
Usmena tradicija i usmena istorija iz okoline Užica, Folkloristika 6/1 (2021): 143–160

Jovanović, Jelena
Najveća je žalost za bratom: O tekstu i o melodiji, Folkloristika 2/1 (2017): 19‒39
„Nakićaj se, Lazare“, Folkloristika 3/1 (2018): 202–207

Jović, Danica
Bibliografija časopisa Karadžić, Folkloristika 1/1 (2016): 149‒224
Četvrti međunarodni naučni skup o folkloru, Folkloristika 1/2 (2016):133‒135
Autobiografija kao priča o sebi i o drugima, Folkloristika 2/1 (2017): 161‒165
Demonološka predanja iz Istre, Folkloristika 4/1 (2019): 313–316
Zapisi predanja u etnografskoj zbirci SANU u periodu od 1886. do 1914. godine, Folkloristika 6/1 (2021): 67–95

Kalezić, Maja
Prilog proučavanju srpske istorijske fitonimije: Vuk Stefanović Karadžić, Srpski rječnik: istolkovan njemačkim i latinskim riječma (1818), Folkloristika 3/2 (2018): 55‒64

Karin, Vesna
Etnomuzikološka istraživanja Srba u Rumuniji, Folkloristika 1/1 (2016): 232‒236

Karanović, Zoja
Slike koje govore (beleške sa puta u Sohrai selima), Folkloristika 1/1 (2016): 127‒140
„Sitan kamen do kamena“: lirske pesme iz Timoka, Folkloristika 1/2 (2016): 99‒104
Žan¬rov¬sko-po¬e¬tič¬ka is¬tra¬ži¬va¬nja ono¬stra¬nog sve¬ta, Folkloristika 1/2 (2016): 115‒131
Najveća je žalost za bratom: O tekstu i o melodiji, Folkloristika 2/1 (2017): 19‒39
„Ćitna ćita progovara“: Nekoliko zaboravljenih pesama iz Timoka, Folkloristika 2/1 (2017): 101‒107
Kač, zemlja čuda, Folkloristika 2/1 (2017): 117‒139.
„Bele ptice leteju, presno mleko noseju“: Nekoliko zaboravljenih basmi iz Timoka, Folkloristika 2/2 (2017): 133‒139
O duhovnoj vertikali srpske kulture, Folkloristika 2/2 (2017): 229–255
„Ne čudi se pijanom, ružnom i nemoj ukrasti“: verovanja u vezi sa trudnoćom, rođenjem i bolestima malog deteta, Folkloristika 3/1 (2018): 165‒171
Obredna leksika i ritualna praksa u vezi s rođenjem u Srpskom rječniku (1818) Vuka Stefanovića Karadžića, Folkloristika 3/2 (2018): 9‒22
Ponešto o pričanju i generisanju priče i o stvarnosti, pre svega, Folkloristika 3/2 (2018): 193–200
Beleške sa puta po Harijani, Folkloristika 4/1 (2019): 289‒309
„Dobri smo ti gosti došli, dobar smo ti glas doneli“: Nekoliko srpskih narodnih božićnih pesama iz Belog Timoka, Folkloristika 4/2 (2019): 67‒71
Dve srpske pesme iz Belog Timoka o sahranjivanju junaka u gori, Folkloristika 5/1 (2020): 9–27
„Ženi se, vojno, neču te“: Vernost i nevernost u srpskim narodnim pesmama (iz terenske zbirke sa Belog Timoka), Folkloristika 6/1 (2021): 9–30

Koval-Fučilo, Irina
Utračennoe mesto v vospominanijah o prinuditelʹnom pereselenii i v socialʹnyh praktikah, Folkloristika 5/1 (2020): 73–88

Kropej Telban, Monika
Konferencija o pripovedanju, Folkloristika 4/2 (2019): 261–263

Krstić, Dejan
Sećanje na Ljubišu Rajkovića Koželjca, Folkloristika 5/1 (2020): 335–341 U spomen na Goluba Radovanovića, Folkloristika 5/1 (2020): 343–348

Kumari, Juhi
Beleške sa puta po Harijani, Folkloristika 4/1 (2019): 289‒309

Lazarević Radak, Sanja
Ukus putovanja, Folkloristika 5/2 (2020): 202–205

Lajić Mihajlović, Danka
Sećanje na prof. dr Dragoslava Devića, Folkloristika 3/1 (2018): 231–236
Folkloristički seminar Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić“ u Tršiću, Folkloristika 4/2 (2019): 265–268

Lafazanovski, Ermis
Makedonskata folkloristika vo 21. vek, Folkloristika 5/2 (2020): 123–129

Liakhova, Iulia Viktorovna
Motiv «byk vyhodit iz ozera» v mongolʹskom folʹklore, Folkloristika 3/1 (2018): 39‒54

Lukić, Slavica
Sižejni model „Sekula i vila“ u dijahronijskoj i sinhronijskoj perspektivi, Folkloristika 1/1 (2016): 59‒77

Luković, Miloš
Interdisciplinarni pristup istorijatu sakupljanja, objavljivanja, vrednovanja i poređenja albanskih i srpskih (južnoslovenskih) epskih pesama, Folkloristika 5/1 (2020): 219–272

Makarov, Semen
Hozjain holoda i duh ozer: vodjanye byki v jakutskoj mifologii, Folkloristika 2/2 (2017): 11‒25

Marić, Irma
Bosanska usmena tradicija u kulturi sveta, Folkloristika 5/2 (2020): 209–212

Marjanović, Vesna
Sećanje na Oliveru Vasić, Folkloristika 1/1 (2016): 259‒263
Tihomir Đorđević i narodne igre, Folkloristika 3/2 (2018): 67‒79

Marković, Mladen
Vodič kroz pevanje iz vika, Folkloristika 2/2 (2017): 248–250
Morfologija srpskih narodnih pesama, Folkloristika 3/1 (2018): 199–201
Pevanje iz vika, Folkloristika 6/1 (2021): 202–204

Mykytenko, Oksana
Winter Carnival in Vevchani (Republic of North Macedonia) as the Model of Traditional Holiday and Modern Cultural Practice, Folkloristika 5/2 (2020): 15–38

Milentijević, Tijana
Svadba u Sirinićkoj župi, Folkloristika 4/2 (2019): 111‒121
Pročka u Sirinićkoj župi, Folkloristika 4/2 (2019): 123‒129

Milikić, Magda
„Srdit Marko jezdi niz Kosovo“: Terensko istraživanje o Marku Kraljeviću na Kosovu i Metohiji, Folkloristika 5/1 (2020): 169–204
Nova čitanja Vukovog Rječnika, Folkloristika 5/2 (2020): 193–196
Bolest iz ugla humanistike, Folkloristika 6/1 (2021): 192–196

Miloradović, Sofija
Predlozi kao odredničke reči u Vukovom Srpskom rječniku (1818), Folkloristika 3/2 (2018): 33‒36

Milošević-Đorđević, Nada
Jedan pogled unazad ili ispovest, Folkloristika 1/2 (2016): 11‒27

Miljković, Marija
Peti međunarodni naučni skup Udruženja folklorista Srbije, Folkloristika 3/1 (2018): 211–218 Čuvari identiteta, Folkloristika 5/1 (2020): 279–289

Mirčov, Svetlana
Prepiska Tihomira R. Đorđevića i Jovana N. Tomića, Folkloristika 3/2 (2018): 81‒89

Mitić, Kristina
S onog na oni svijet: stara groblja i obredni ophodi, Folkloristika 1/2 (2016): 83‒96

Mladenović Mitrović, Marina
Pomeranje margine, Folkloristika 1/2 (2016): 122‒124
Doprinos proučavanju humora, Folkloristika 2/1 (2017): 158–160
Narodne pripovetke u rukopisnoj zbirci Tihomira Đorđevića u Etnografskoj zbirci Arhiva SANU, Folkloristika 3/2 (2018): 107‒123

Moroz, Andrej
Narodnoe pravoslavie na pogranich'e: Obrjad „Svecha“ i ego versii, Folkloristika 4/1 (2019): 9‒61

Nedeljković, Tamara
Usmena kazivanja iz okoline Požarevca, Folkloristika 5/2 (2020): 171–189

Nikolić, Katarina
International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology: Virtual Round Table “Ethnochoreology in the Time of Physical and Social Distancing” and Study Group Business Meeting, 20–21 July 2020, Folkloristika 5/1 (2020): 317–321

Pandurević, Jelenka
Krvca od obraza, i tome slično, Folkloristika 2/2 (2017): 241–244
In memoriam – Ljubomir Zuković, Folkloristika 5/1 (2020): 331–333

Petreska, Vesna
Motivot predenje vo balkanskite narodni kulturi so poseben osvrt na makedonskata narodna kultura, Folkloristika 2/1 (2017): 63‒80

Petrović, Sonja
Nekoliko epskih pesama iz zbirke Nikole T. Kašikovića Srpske narodne junačke pjesme iz Bosne i Hercegovine (1898), Arhiv SANU, Beograd, Etnografska zbirka, br. 245, Folkloristika 2/2 (2017): 171‒188
Filip Višnjić u sećanjima i pričanjima: povodom 250 godina od rođenja (1767–1834–2017), Folkloristika 2/2 (2017): 192‒223
Odabrani članci Radmile Pešić, Folkloristika 2/2 (2017): 234–236
Jubilarni zbornik radova o Vuku Karadžiću, Folkloristika 2/2 (2017): 237–240
Poslovičko nasleđe u srpskoj periodici 19. veka, Folkloristika 5/1 (2020): 311–313
Nove studije iz savremene makedonske folkloristike, Folkloristika 5/2 (2020): 213–221
Usmene istorije u izboru Dragoslava Simića, Folkloristika 6/1 (2021): 211–215

Pitulić, Valentina
U spomen na profesora Vladimira Bovana, Folkloristika 2/2 (2017): 261–262

Plotnikova, Ana
„Vilinske pesme“: analiza jednog mitološkog motiva na osnovu novijih terenskih istraživanja, Folkloristika 4/1 (2019): 181‒192

Popin, Aleksandra
Ljudska figura na usadnicima triju grobalja u oblasti Rasa, Folkloristika 2/1 (2017): 81‒98
Arapov grob u Novom Pazaru, Folkloristika 3/2 (2018): 91‒106

Popović Nikolić, Danijela
Pročitati sliku u drvetu, Folkloristika 1/2 (2016): 127‒131
Terenska istraživanja usmenog stvaralaštva u Zaplanju, Folkloristika 3/1 (2018): 173‒183
Narodni pevači prote Dragutina M. Đorđevića: Partizanske teme u postfolklornoj epskoj hronici, Folkloristika 4/2 (2019): 9‒23

Predojević, Željko
Slika „drugih“ na primjeru usmene književnosti Hrvata iz južne Baranje, Folkloristika 4/1 (2019): 151‒178

Radivojević, Maja
„Nakićaj se, Lazare“, Folkloristika 3/1 (2018): 202–207

Radomirović, Maja
Predanja iz Like, Folkloristika 1/1 (2016): 141‒146.

Rakočević, Selena
Popular Music Genre in Interdisciplinary Narratives: Manele in Romania, Folkloristika 2/1 (2017): 166‒169
Subjektno centrirana muzička etnografija narodnog umetnika Dobrivoja Todorovića, Folkloristika 4/1 (2019): 317–320
Stručnjaci kao medijatori između države i nosilaca praksi nematerijalnog kulturnog nasleđa: Nominacijski dosije „Kolo, tradicionalna narodna igra“, Folkloristika 4/2 (2019): 25‒43
Etnomuzikološki doprinos identifikaciji i promociji muzičkog nasleđa, Folkloristika 5/1 (2020): 275–278

Ranisavljević, Zdravko
Igračka tradicija Vranja i okoline – etnokoreološka istraživanja i edukacija, Folkloristika 2/1 (2017): 177‒182
Stručnjaci kao medijatori između države i nosilaca praksi nematerijalnog kulturnog nasleđa: Nominacijski dosije „Kolo, tradicionalna narodna igra“, Folkloristika 4/2 (2019): 25‒43

Rašić, Miloš
Igračka tradicija Vranja i okoline – etnokoreološka istraživanja i edukacija, Folkloristika 2/1 (2017): 177‒182

Redžić, Dijana
Obredni ophodi i običaji u Grdelici, Folkloristika 1/2 (2016): 105‒114

Repedžić, Aleksandar
Mafahabl – selo sreće (putopisna beleška), Folkloristika 2/1 (2017): 141‒150

Ristić, Bojan
Jedna sahrana u Knjaževcu 1969. godine: studija slučaja, Folkloristika 1/2 (2016): 9‒26
Vodeni bik u izvorima iz Lokve: Folkloristički i dijalektološki osvrt, Folkloristika 2/2 (2017): 47‒61
Jubilej Tihomira Đorđevića u njegovom rodnom gradu, Folkloristika 3/2 (2018): 213–217

Roganović, Gordana
Tragovi, sećanje, opstajanje: Pedagoška vizija etnokoreologa Olivere Vasić, Folkloristika 1/1 (2016): 265‒272

Rossenov Malchev, Rossen
Processes of Culturological Adaptation of Natural Phenomena to the Traditional Models of Knowledge: The Case of the Demonological Entity Called the “Water bull” (Based on the Material from the Bulgarian regions of Montana and Vratsa), Folkloristika 2/2, 63‒83

Rozov, Aleksandr N.
Serija Byliny Svoda russkogo folʹklora i rossijskaja folʹkloristika (vtoraja polovina XX – načalo XXI vv.), Folkloristika 3/2 (2018): 127–136

Sarma, Rabindranath
Slike koje govore (beleške sa puta u Sohrai selima), Folkloristika 1/1 (2016): 127‒140

Savić, Ana
Folklorna anegdota kao izvor za rekonstrukciju slike jednog vremena, Folkloristika 2/2 (2017): 99‒130
Dijahronijsko-sinhronijski pregled proučavanja, utvrđivanje osnova žanra i iskorak ka daljim istraživanjima predanja, Folkloristika 4/2 (2019): 243–249
Od sećanja do legende: Terenska građa kao osnov za rekonstrukciju portreta ličnosti jedne bajalice i socijalnog konteksta bajalaštva, Folkloristika 5/1 (2020): 29–72
Folklor o bilju i bilje u folkloru, Folkloristika 5/1 (2020): 305–310
Nagrada Vukove zadužbine za nauku 2020. godine, Folkloristika 6/1 (2021): 177–178

Sikimić, Biljana
Tri slovenske „insularne“ tradicije u svetlu kulturne dijalektologije, Folkloristika 1/1 (2016): 227‒231
Usmena istorija Zaglavka, Folkloristika 1/1 (2016): 250‒252
Folklorni pejzaž groblja (uvodnik), Folkloristika 1/2 (2016): 7‒8
Jezički pejzaž Karaševaka: nagrobni spomenici, Folkloristika 1/2 (2016): 43‒63
Ženska biografska priča, Folkloristika 1/2 (2016): 125‒126
Životna priča Gordane Rajkov, Folkloristika 2/2 (2017): 245–247
Istraživač na granici: „Nećemo o politici“, Folkloristika 4/1 (2019): 129‒150
Etnomuzikološki zapisi iz prve polovine 20. veka, Folkloristika 4/2 (2019): 235–242
Priča o gluvonemom peraču prozora, Folkloristika 5/2 (2020): 206–208

Solomon, Anne
Rain Stories: Interpreting Water Beings in the Folklore of the Southern African Khoisan and their Descendants, Folkloristika 4/1 (2019): 193‒210

Sorescu-Marinković, Annemarie
Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji, Folkloristika 1/2 (2016): 27‒42

Stanić, Mladen
Sedmi međunarodni naučni skup Udruženja folklorista Srbije, Folkloristika 4/2 (2019): 257–259

Stojanović, Dragana
Potencijal muzike i zvuka kao živuća praksa, Folkloristika 2/2 (2017): 251–255

Stojanoviḱ, Lidija
Slike sveta – tradicionalni i savremeni folklor u interdisciplinarnom kontekstu, Folkloristika 5/2 (2020): 9–14

Stojanović, Marina
Porodične priče iz Glibaća (opština Pljevlja), Folkloristika 2/2 (2017): 141‒169

Suvajdžić, Boško
Udruženje folklorista Srbije (2014‒2016), Folkloristika 1/1 (2016): 275‒279
Naš veliki savremenik – Nenad Ljubinković, Folkloristika 5/1 (2020): 325–329
Кoridor srpske kulture. Na godišnjicu odlaska Miodraga Matickog, Folkloristika 6/1 (2021): 163–175

Šemsović, Sead
Bašeskijine folklorističke zabilješke: Narodna vjerovanja i sujevjerja, Folkloristika 1/1 (2016): 43‒58

Škudrić, Marija
Predanja iz Like, Folkloristika 1/1 (2016): 141‒146

Štasni, Gordana
Složenice s nultim sufiksom u Vukovom Srpskom rječniku (1818) i njihovi nemački i grčki ekvivalenti, Folkloristika 3/2 (2018): 37‒53

Tausiet, Maria
„Smrt ne postoji“: Etnografsko-religijski intervju o zagrobnom životu, Folkloristika 2/1 (2017): 41‒62

Todorović, Jovana
Tradicija ‒ karnevalizovani palimsest, Folkloristika 2/1 (2017): 170‒173
Kako pesnici razumeju žrtveni obred: „Nepočin-polje“ Vaska Pope kroz prizmu „Poetike žrtvenog obreda“ Miodraga Pavlovića, Folkloristika 3/1 (2018): 123‒145

Tomić, Snežana
Čudesni svet flore: biljni kod u sistemu tradicionalne kulture, Folkloristika 1/1 (2016): 237‒249

Tomić, Tatjana
Dijahronijsko i sinhronijsko izučavanje plesa, Folkloristika 4/1 (2019): 321–323
Plesna praksa Dinaraca u Vojvodini, Folkloristika 5/2 (2020): 234–236

Tomić, Uroš
Murder Ballads in English: From Oral Tradition to Crime Fiction, Folkloristika 2/1 (2017): 7‒18

Trubarac Matić, Đorđina
Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World, Folkloristika 2/2 (2017): 7‒10
Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World. Part II, Folkloristika 3/1 (2018): 9‒12

Huțanu, Monika
Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji, Folkloristika 1/2 (2016): 27‒42

Vidaković-Petrov, Krinka
History and fiction in a bugarštica ballad from the Eastern Adriatic: “How the Natives of Perast Punished the Spanish Duke Don Karlo Who Disgraced Two Orphan Maidens of Perast in the Year 1537”, Folkloristika 1/1 (2016): 31‒42

Vlasov, Andrej N.
Serija Byliny Svoda russkogo folʹklora i rossijskaja folʹkloristika (vtoraja polovina XX – načalo XXI vv.), Folkloristika 3/2 (2018): 127–136

Voldina, Tatyana
Mifologičeskie obrazy vodnyh duhov i obrjady poklonenija vode u obskih ugrov, Folkloristika 2/2 (2017): 27‒46
Belorusskie zagovory ot „narjadki“: sjuzhetno-obraznaja i areal'naja harakteristika, severnorusskie paralleli, Folkloristika 4/1 (2019): 63‒96

Vranić, Ana
Razna folklorna građa iz Bavaništa, Folkloristika 3/2 (2018): 157–164

Vukmanović, Ana
Oživljeni pejzaž groblja: konceptualizacije smrti u usmenoj lirici, Folkloristika 1/2 (2016), 65‒82 Lirski grad: kosmički i ljudski. O predstavama grada u južnoslovenskoj usmenoj lirici, Folkloristika 6/1 (2021): 31–66

Zakić, Mirjana
„Oj, kad će prođem Šar-planinu“: pesmom kroz Sirinićku župu, Folkloristika 3/1 (2018): 149‒164

Zlatanović, Sanja
Uporedna istraživanja slovačke i makedonske narodne balade, Folkloristika 4/2 (2019): 251–254

Zlatković, Branko
Odgoj i zaštita dece u narodnoj tradiciji Župe aleksandrovačke, Folkloristika 2/1 (2017): 109‒115
Knjiga o Vuku, Folkloristika 3/2 (2018): 178‒181
O usmenoj i (za)pisanoj reči, Folkloristika 4/2 (2019): 219–225

Zlatković, Dragoljub
Žetvarske pesme iz Pirotskog okruga, Folkloristika 5/1 (2020): 91–120

Zlatković, Ivan
Desetogodišnjica nagrade „Mile Nedeljković“, Folkloristika 4/2 (2019): 269–272
Nagrada „Mile Nedeljković“ za 2020. godinu, Folkloristika 6/1 (2021): 179–181

Zhadovskaya, Svetlana
Ot dnevnika pogody k avtobiograficheskoj proze: lichnyj arhiv v kul'turnom prostranstve malogo goroda, Folkloristika 6/1 (2021): 107–123

Živković, Anastasija
Кnjiga o manifestacijama posvećenim Svetskom danu Srpskog kola, Folkloristika 6/1 (2021): 205–210