„Jabuka koja kasno sazri, dugo stoji“ (Nekoliko crtica o jabuci)

Folkloristika 7/1 (2022): 55–65
Autor: Radivoj Radić
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.1.3

Jabuka je najrasprostranjenija kontinentalna voćka koja se uzgaja već tri hiljade godina. S vremenom je zadobila kako mitološki, tako i religijski značaj u kulturama kao što su antička grčka ili nordijska, a njena simbolika se sreće i u hrišćanskoj civilizaciji. Jabuka je simbol ljubavi, prijateljstva, znanja, magije, obnove, plodnosti, svežine, pa i carske vlasti. Ona je sveto stablo i može imati veze sa donjim svetom, a zbog svog loptastog oblika i crvene boje poseduje i solarnu simboliku. U hrišćanstvu jabuka može biti i evharistijski simbol. Zbog njene važnosti sačuvani su mnogobrojni podaci o tome kako i kada se sadi, uzgaja, čuva, kalemi. Uz to, jabuka je i nezaobilazan sastojak mnogih lekova, a ušla je i u pojedine poslovice srpskog naroda.

Ključne reči: : Jabuka, simbolika, antika, Srednji vek, mitologija, religija uzgajanje, skladištenje, lekarija, recepti.