| СР | SR | EN |

Рубрике

Студије и огледи

 

У оквиру ове рубрике објављују се оригинални и прегледни  научни радови из области фолклористике, као и из свих научних дисциплина с којима се фолклор додирује ‒ етнологије, етномузикологије, лингвистичке и културне антропологије, друштвене историје, културних студија и сродних друштвених и хуманистичких наука.

 

 

Истраживања и грађа

Рубрика је отворена за теренску грађу и извештаје, укључујући и аудио, видео и фотографску документацију. Фолклористика објављује и друге типове релевантне грађе (архивска и библиографска грађа и сл.).

 

Прикази, рецензије, хроникa

У рубрици се објављују критички прикази научних и стручних публикација, научних скупова, аудио издања, и сл. Издавачи заинтересовани да се њихова издања представе у Фолклористици треба да на адресу уредништва пошаљу два примерка књиге, кратак опис садржаја и биографије аутора.

 

О ЧАСОПИСУ

Фолклористика је академски, рецензирани часопис Удружења фолклориста Србијe које окупља стручњаке, професионалце и дипломиране студенте. Покрећући Фолклористику, Удружење фолклориста Србије надовезује се на дугу традицију српских и југословенских часописа посвећених фолклору, какви су били: Караџић Тихомира Ђорђевића (1899‒1904), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор Павла Поповића (1921‒1939, 1954‒), Прилози проучавању народне поезије Алојза Шмауса и Радосава Меденице (1934‒1940), Народно стваралаштво ‒ Фолклор (1962‒1988), Расковник (1968‒2000). Часопис објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету и охрабрује различите теоријске, критичке и компаративне приступе. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу, желећи да подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта и допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.
 

Фолклористика је индексирана у:

www.doiserbia.nb.rs

www.crossref.org

http://doi.fil.bg.ac.rs


 

Фолклористика 5/2 (2020)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАJ

ТЕМАТ: МАКЕДОНСКА ФОЛКЛОРИСТИКА У ФОКУСУ: СЛИКЕ СВЕТА – ТРАДИЦИОНАЛНИ И САВРЕМЕНИ ФОЛКЛОР У ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОМ КОНТЕКСТУ (ур. Лидија Стојановиќ)

Лидија Стојановиќ, Слике света – традиционални и савремени фолклор у интердисциплинарном контексту 9–14
Oksana Mykytenko, Winter Carnival in Vevchani (Republic of North Macedonia) as the Model of Traditional Holiday and Modern Cultural Practice 15–38
Катица Ќулавкова, Лиминални културни обрасци (македонската парадигма на 19 век) 39–51
Никос Чаусидис, Жена и ромб: По повод позата на нозете на Богородица во Оплакувањето Христово од Нерези 53–89
Анџела Грубер, Митот за создавање на светот од телото на прасуштеството–компаративна анализа со акцент на примерите од Македонија 91–121
Ермис Лафазановски, Македонската фолклористика во 21 век 123–129
Кристина Димовска, Интермедијална трансференција на мономитот во избор на видео-игри од жанрот RPG 131–149

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Бранко Ћупурдија, Мачкаре из Дрежнице 153–169
Тамара Недељковић, Усмена казивања из околине Пожаревца 171–189 

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ
Магда Миликић, Нова читања Вуковог Рјечника 193–196
Смиљана Ђорђевић Белић, Фолклор и методолошки плурализам 197–201
Сања Лазаревић Радак, Укус путовања 202–205
Биљана Сикимић, Прича о глувонемом перачу прозора 206–208
Irma Marić, Bosanska usmena tradicija u kulturi sveta 209–212
Соња Петровић, Нове студије из савремене македонске фолклористике 213–221
Smiljana Đorđević Belić, The Other World Conceptualisations in European Traditions and Cultures 222–228
Smiljana Đorđević Belić, Traditional Medicine as a Hybrid Culture Phenomenon 229–233
Татјана ТомићПлесна пракса Динараца у Војводини 234–236