НОВИ БРОЈ: Фолклористика, година седма, број 2, 2022

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

САВРЕМЕНА ИСТРАЖИВАЊА МУЗИЧКИХ И ПЛЕСНИХ ПРАКСИ СРБИЈЕ (УРЕДИЛА МИРЈАНА ЗАКИЋ)

Марта Јанковић, Музичке особености традиционалног вокалног израза женске певачке групе „Треће доба“ из Косјерића
Анастасија Живковић, Одрживост традиционалног плеса као дела нематеријалног културног наслеђа: случај руменке у савременом плесном репертоару Сврљига и околине
Катарина Николић, Процес оживљавања гајдашке праксе на подручју Средњег Баната – деловање Вање Илијева
Јулијана Баштић, Писана сведочанства о тамбурашком звуку с почетка 20. века: приручници за свирање Спасоја Томића и Марка Нешића

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

Ђорђина Трубарац Матић, Дигитална база Фолклорне збирке Етнографског института САНУ (Фолклорна збирка Етнографског института САНУ) – изазови, искуства и први резултати рада на њеној изради
Соња Стојановић, Савремени теренски записи митолошко-демонолошких предања из Великог Шиљеговца (општина Крушевац)

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА

Ана Петровић, Сегменти некадашњег свадбеног обреда у казивањима Срба с Пештерске висоравни
Борисав Миљковић, Значај инструмента кла(ри)нета у музичкој традицији Голије
Зоја Карановић и Весна Ђукић, „Огањ гори међу две планине“: Братско-сестрински односи у српским народним баладама из Белог Тимока
Bhupen Rabha and Zoja Karanović, From a Lump of Metal to an Object of Art: Brief Notes from a Trip Around Assam

IN MEMORIAM

Здравко Ранисављевић, In memoriam Селена Ракочевић (1971–2022)

НАУЧНА ХРОНИКА

Марко Ђорђевић, Дани Тихомира Р. Ђорђевића у Алексинцу 2022. године
Соња Стојановић, Међународни програм The NYI Global Institute of Cultural, Cognitive and Linguistic Studies

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

Сања Радиновић, Свака птица својим гласом пева
Маја Радивојевић, Традиционалне песме Срба из Црноречја
Ана Милинковић, Хумор у ауторитарном друштву ‒ између гласине и политичког вица
Биљана Сикимић, Језик као нематеријално културно наслеђе у Републици Северној Македонији