Индексирање

Студије објављене у Фолклористици индексирају се у:
www.doiserbia.nb.rs
www.doi.fil.bg.ac.rs
www.crossref.org

Дигиталне копије часописа архивирају се у Дигиталном репозиторијуму Народне библиотеке Србије.
www.repozitorijum.nb.rs