Аутори

Агилар, Кристина Јањес (Aguilar, Cristian Yáñez)
Traditional Culture and Folklore Science: Two Approaches in the Discursive Construction of the Cultural Field of Folklore in Chile, Фолклористика 6/2 (2021): 61‒87

Ађанин, Константин
Стилизација односа сизерена и вазала у бугарштицама, Фолклористика 8/1-2 (2023): 15–26

Ајдачић, Дејан
Делатност Комисије за фолклористику при Међународном комитету слависта, Фолклористика 6/1 (2021): 97–106

Аксић, Нина
Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима, Фолклористика 3/1 (2018): 69‒82
Што би зимус на овна, то је љетос на оца, Фолклористика 3/2 (2018): 188‒190
Од традицијске птице до ʼтића хероја рада: птице у песмама из Фолклорне збирке Етнографског института САНУ, Фолклористика 8/1-2 (2023): 45–62.

Анђелковић, Биљана
Зборник Савремена српска фолклористика XI, Фолклористика 8/1-2 (2023): 305–309

Анастасова, Екатерина
Дерево, молния и история одной миграции, Фолклористика 2/2 (2017): 87‒97

Антуновић, Александар
Предок – симбол етничког идентитета војвођанских Словака (изложба и каталог), Фолклористика 6/2 (2021): 309‒313

Андрић, Невена
Савремена култура Рома у Србији: ромски хипхоп, Фолклористика 1/1 (2016): 253‒255.

Бабич, Саша
Naučni simpozijum „O foklornim junacima“, Фолклористика 2/1 (2017): 183‒184

Баковић, Кринка
О једној страшној причи за несташну децу: рекреирање фолклорних мотива у видео-игри The Wicher 3: Wild Hunt – на примеру фантастичних бића Господарице Шуме, Фолклористика, 8/1-2 (2023): 143–158.

Баштић, Јулијана
Писана сведочанства о тамбурашком звуку с почетка 20. века: приручници за свирање Спасоја Томића и Марка Нешића, Фолклористика 7/2 (2022): 85-103

Белова, Ольга
Народное православие на пограничье: Обряд „Свеча“ и его версии, Фолклористика 4/1 (2019): 9‒61

Бјељац, Жељко
Пројекат Стари народни спортови, игре и надметања – очување, преношење знања и презентација, Фолклористика 8/1-2 (2023): 263–269

Богдановић, Бојана
Мали лексикони српске културе, Фолклористика 3/1 (2018): 187–189
Снови o прошлости и традицији: Олга Бенсон, Фолклористика 8/1-2 (2023): 301–304

Бозоне Кјара (Bozzone, Chiara)
Weathered Words, Фолклористика 8/1-2 (2023): 323–330

Бојанић Ћирковић, Мирјана
О деветој регионалној научној конференцији Матeријална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (Ниш–Темишвар, 20–21. октобар 2023. године), Фолклористика 8/1-2 (2023): 275–278

Бошњаковић, Жарко
Сложенице с нултим суфиксом у Вуковом Српском рјечнику (1818) и њихови немачки и грчки еквиваленти, Фолклористика 3/2 (2018): 37‒53

Бранков Јована
Пројекат Стари народни спортови, игре и надметања – очување, преношење знања и презентација, Фолклористика 8/1-2 (2023): 263–269

Варвунис, Манолис Г. (Varvounis, Manolis G.)
The Origins of the Urban Areas Folklore Studies in Greece: the Work of Dimitrios S. Loukatos

Vidal, Alejandra
Narratives of Pilagá Native Societies in the Argentinian Context, Фолклористика 6/2 (2021): 163‒186

Видаковић-Петров, Кринка
History and fiction in a bugarštica ballad from the Eastern Adriatic: “How the Natives of Perast Punished the Spanish Duke Don Karlo Who Disgraced Two Orphan Maidens of Perast in the Year 1537”, Фолклористика 1/1 (2016): 31‒42

Власов, Андрей Н.
Серия Былины Свода русского фольклора и российская фольклористика (вторая половина XX – начало XXI вв.), Фолклористика 3/2 (2018): 127–136

Волдина, Татьяна
Мифологические образы водных духов и обряды поклонения воде у обских угров, Фолклористика 2/2 (2017): 27‒45

Володина, Татьяна В.
Белорусские заговоры от „нарядки“: сюжетно-образная и ареальная характеристика, севернорусские параллели, Фолклористика 4/1 (2019): 63‒96

Вранић, Ана
Разна фолклорна грађа из Баваништа, Фолклористика 3/2 (2018): 157–164

Вукмановић, Ана
Оживљени пејзаж гробља: концептуализације смрти у усменој лирици, Фолклористика 1/2 (2016), 65‒82
Лирски град: космички и људски. О представама града у јужнословенској усменој лирици, Фолклористика 6/1 (2021), 31–66
Еротска симболика биљних плодова у јужнословенској усменој лирици, Фолклористика 7/1 (2022): 33–53

Гардер, Михаил
Редкая удача и смертельная опасность: коровы появляются из воды, Фолклористика 3/1 (2018): 55‒68

Глишовић. Ања
Свадба у Новом Пазару и околини: Народне песме и обичаји који претходе венчању, Фолклористика 4/2 (2019): 73‒110

Свадбене песме и обичаји Новог Пазара и околине, Фолклористика 5/1 (2020): 121–168

Гомес дел Кампо, Мерседес Савала (Gómez del Campo, Mercedes Zavala)
Reflections on How to Study Folktales and Legends From Oral Indigenous Heritage of México, Фолклористика 6/2 (2021): 113‒134

Грубер, Анџела
Митот за создавање на светот од телото на прасуштеството–компаративна анализа со акцент на примерите од Македонија, Фолклористика 5/2 (2020): 91–121

Гуја Дражета, Зорана
Тринаести међународни научни скуп Савремена српска фолклористика XIII (Тршић, 29. септембар – 1. октобар 2023. године), Фолклористика 8/1-2 (2023): 249–253

Дејановић, Ивана
Научнице у друштву и о друштву, Фолклористика 6/2 (2021): 377‒381

Делић, Лидија
Синтетична студија о фолклорном вуку, Фолклористика 7/1 (2022): 262–237

Дијас Бенавидес, Данијел Орландо (Díaz Benavides, Daniel Orlando)
Folkloric Narratives of the Peruvian Amazon, Фолклористика 6/2 (2021): 89‒111

Диденко, Наташа
„Балканскиот фестивал на народни песни и игри“ во функција за развој на културниот туризам во Охрид, Фолклористика 4/2 (2019): 45‒63

Димитријевић, Јована
Допринос познавању српске зоолошке лексике, Фолклористика 6/2 (2021): 357‒361
Метафоричноста на анабазичното и катабазичното движење во виртуелниот простор во видеоигрите Cursed mountain, Kholat и Call of Cthulhu

Димовска, Кристина
Интермедијална трансференција на мономитот во избор на видео-игри од жанрот RPG, Фолклористика 5/2 (2020): 131–149
Метафоричноста на анабазичното и катабазичното движење во виртуелниот простор во видеоигрите Cursed mountain, Kholat и Call of Cthulhu, Фолклористика 8/1-2 (2023): 159–174

Дишић, Јована
Култ сестре Јелице у усменој традицији Црљенца, Фолклористика 1/1 (2016): 79‒124
Веровање у судбину у записима из Црљенца, Фолклористика 3/1 (2018): 85‒122

Дојчиновић, Николета
Студија случаја: српске плесачице на пригодним поштанским маркама, Фолклористика 6/1 (2021): 125–139

Дрновшек, Станка
Академик проф. др Марија Станоник, словеначки књижевни фолклориста, словениста, етнолог, Фолклористика 3/1 (2018): 224–228

Дупеј, Ана Марија (Dupey, Ana María)
Revisiting Folklore Disciplinary Narratives Produced by Scholarly Community in Argentina. Social Dimension in Focus, Фолклористика 6/2 (2021): 15‒32

Ђокић, Даница
Теренска истраживања у Топлом Долу: Фолклор и усмена историја, Фолклористика 4/1 (2019): 261‒287

Ђорђевић, Марко
Библиографија часописа „Прилози проучавању народне поезије“, Фолклористика 4/2 (2019): 143–208
Слојевитост симболике јелена у српској обредној лирици, Фолклористика 5/1 (2020): 297–300
Студија о симболици воде у јужнословенској усменој лирици, Фолклористика 6/1 (2021): 197–201
Дани Тихомира Р. Ђорђевића у Алексинцу 2022. године, Фолклористика 7/2 (2022): 199-201
Рашчитавање магијске потке српске усмене лирике, Фолклористика 7/1 (2022): 221–226

Ђорђевић Белић, Смиљана
Фолклористичка истраживања, Фолклористика 2/1 (2017): 153‒157
Обележавање Вишњићевог јубилеја, Фолклористика 2/2 (2017): 259–260
Биље у традиционалним културама Словена, Фолклористика 3/1 (2018): 190–198
Караџић Тихомира Ђорђевића, Фолклористика 3/2 (2018): 175‒177
Нове интерпретацијe епских песама, Фолклористика 3/2 (2018): 182‒187
Krivopete: tradicija i transformacija, Фолклористика 5/1 (2020): 301–303
Фолклор и методолошки плурализам, Фолклористика 5/2 (2020): 197–201
The Other World Conceptualisations in EuropeanTraditions and Cultures, Фолклористика 5/2 (2020): 222–228
Traditional Medicine as a Hybrid Culture Phenomenon, Фолклористика 5/2 (2020): 229–233
Болест и смрт кроз призму фразеологије, Фолклористика 6/2 (2021): 353‒356
Допринос Удружења фолклориста Србије осмишљавању стратегија деловања у области заштите нематеријалног културног наслеђа: пројекат Заједно у очувању НКН: подизање капацитета локалних заједница, Фолклористика 8/1-2 (2023): 255–261
Другачији поглед на фолклорне и фолклору блиске феномене у слојевима културе, Фолклористика 8/1-2 (2023): 291–295

Ђорђевић Пејовић, Сузана
Водени бик у изворима из Локве: Фолклористички и дијалектолошки осврт, Фолклористика 2/2 (2017): 47‒61

Ђукић, Весна
Ситан камен до камена: лирске песме из Тимока, Фолклористика 1/2 (2016): 99‒104
Ћитна ћита проговара: Неколико заборављених песама из Тимока, Фолклористика 2/1 (2017): 101‒107
„Беле птице летеју, пресно млеко носеју“: Неколико заборављених басми из Тимока, Фолклористика 2/2 (2017): 133‒139
„Добри смо ти гости дошли, добар смо ти глас донели“: Неколико српских нарoдних божићних песама из Белог Тимока, Фолклористика 4/2 (2019): 67‒71
„Огањ гори међу две планине“: Братско-сестрински односи у српским народним баладама из Белог Тимока, Фолклористика 7/2 (2022): 167-175
„Прочула се убава девојка“: Српске народне песме о лепоти и љубави (теренска грађа из Белог Тимока), Фолклористика 7/1 (2022): 169–197
„Причекај ме, сунце на заоду, да нашијем брату нарукавље“: породичне песме из Белог Тимока (теренска грађа) Фолклористика 8/1-2 (2023): 195–209

Ђурић, Мина М.
Књига-код: где је у књижевности Кључ од Косова? , Фолклористика 7/1 (2022): 212–216

Ђурковић, Бојана
Демонолошка предања и веровања из Новог Пазара и Рашке, Фолклористика 3/2 (2018): 165–171

Еремина, Валерия И.
Серия Былины Свода русского фольклора и российская фольклористика (вторая половина XX – начало XXI вв.), Фолклористика 3/2 (2018): 127–136

Жадовская, Светлана
От дневника погоды к автобиографической прозе: личный архив в культурном пространстве малого города, Фолклористика 6/1 (2021): 107–123

Живковић, Анастасија
Књига о манифестацијама посвећеним Светском дану Српског кола, Фолклористика 6/1 (2021): 205–210
Одрживост традиционалног плеса као дела нематеријалног културног наслеђа: случај руменке у савременом плесном репертоару Сврљига и околине, Фолклористика 7/2 (2022): 39-56

Закић, Мирјана
„Ој, кад ће прођем Шар-планину“: песмом кроз Сиринићку жупу, Фолклористика 3/1 (2018): 149‒164

Златановић, Сања
Упоредна истраживања словачке и македонске народне баладе, Фолклористика 4/2 (2019): 251–254
О свадби, али и о фотографији и архиву, Фолклористика 6/2 (2021): 367‒370

Златковић, Бранко
Одгој и заштита деце у народној традицији Жупе александровачке, Фолклористика 2/1 (2017): 109‒115
Књига о Вуку, Фолклористика 3/2 (2018): 178‒181
О усменој и (за)писаној речи, Фолклористика 4/2 (2019): 219–225

Златковић, Драгољуб
Жетварске песме из Пиротског округа, Фолклористика 5/1 (2020): 91–120

Златковић, Иван
Десетогодишњица награде „Миле Недељковић“, Фолклористика 4/2 (2019): 269–272
Награда „Миле Недељковић“ за 2020. годину, Фолклористика 6/1 (2021): 179–181

Зорњан, Ана
Koreodrama iz rodne perspektive, Фолклористика 6/2 (2021): 383‒388

Иванова, Анна
Конфессиональная культура в условиях этнокультурного пограничья, Фолклористика 4/1 (2019): 97‒127

Ивановић Баришић, Милина
Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије, Фолклористика 3/1 (2018): 219–223
Носталгична сећања на празнике, обичаје и свакодневицу Срба у Румунији, Фолклористика 6/2 (2021): 363‒366

Иванчич Кутин, Барбара
Академик проф. др Марија Станоник, словеначки књижевни фолклориста, словениста, етнолог, Фолклористика 3/1 (2018): 224–228
Elements of Latin American Culture in the (Folk) Narratives of Slovenes in Argentina, Фолклористика 6/2 (2021): 211‒238

Илић, Дејан
Пети међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије, Фолклористика 3/1 (2018): 211–218
Поводом стогодишњице рођења Јелеазара Мелетинског (1918–2005), Фолклористика 3/2 (2018): 218–223
Шести међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије, Фолклористика 4/1 (2019): 327–333
Српска фолклорна баштина Косова и Метохије, Фолклористика 4/2 (2019): 211–217
Песме „на међи“ у Босанској вили, Фолклористика 4/2 (2019): 227–233
Структура епске песме, Фолклористика 5/1 (2020): 291–296
Фолклор о биљу и биље у фолклору, Фолклористика 5/1 (2020): 305–310
Обичаји и песме Срба у Турској, Фолклористика 6/1 (2021): 185–191
Национални и/или маргинални епски певачи, Фолклористика 7/1 (2022): 217–220

Јамаковић, Маја
Обредни опходи и обичаји у Грделици, Фолклористика 1/2 (2016): 105‒114.

Јанковић, Марта
Музичке особености традиционалног вокалног израза женске певачке групе „Треће доба“ из Косјерића, Фолклористика 7/2 (2022): 9-37

Јањић, Ана
На путу стратегија (о)чувања наслеђа и идентитета, Фолклористика 8/1-2 (2023): 311–316

Јевтић, Јелена
Свадба у Сиринићкој жупи, Фолклористика 4/2 (2019): 111‒121
Прочка у Сиринићкој жупи, Фолклористика 4/2 (2019): 123‒129

Јовановић, Биљана
Усмена традиција и усмена историја из околине Ужица, Фолклористика 6/1 (2021): 143–160

Јовановић, Јелена
Највећа је жалост за братом: О тексту и о мелодији, Фолклористика 2/1 (2017): 19‒39
„Накићај се, Лазаре“, Фолклористика 3/1 (2018): 202–207

Јовић, Даница
Библиографија часописа Караџић, Фолклористика 1/1 (2016): 149‒224
Че¬твр¬ти ме¬ђу¬на¬род¬ни на¬уч¬ни скуп о фол¬кло¬ру, Фолклористика 1/2 (2016):133‒135
Аутобиографија као прича о себи и о другима, Фолклористика 2/1 (2017): 161‒165
Демонолошка предања из Истре, Фолклористика 4/1 (2019): 313–316
Записи предања у етнографској збирци САНУ у периоду од 1886. до 1914. године, Фолклористика 6/1 (2021): 67–95

Јокић, Јасмина
Писање и причање, Фолклористика 6/2 (2021): 329‒337

Калезић, Маја
Прилог проучавању српске историјске фитонимије: Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник: истолкован њемачким и латинским ријечма (1818), Фолклористика 3/2 (2018): 55‒64

Карановић, Зоја
Слике које говоре (белешке са пута у Сохраи селима), Фолклористика 1/1 (2016): 127‒140
Ситан камен до камена: лирске песме из Тимока, Фолклористика 1/2 (2016): 99‒104
Жан¬ров¬ско-по¬е¬тич¬ка ис¬тра¬жи¬ва¬ња оно¬стра¬ног све-та, Фолклористика 1/2 (2016): 115‒131
Највећа је жалост за братом: О тексту и о мелодији, Фолклористика 2/1 (2017): 19‒39
Ћитна ћита проговара: Неколико заборављених песама из Тимока, Фолклористика 2/1 (2017): 101‒107
Кач, земља чуда, Фолклористика 2/1 (2017): 117‒139
„Беле птице летеју, пресно млеко носеју“: Неколико заборављених басми из Тимока, Фолклористика 2/2 (2017): 133‒139
О духовној вертикали српске културе, Фолклористика 2/2 (2017): 229–233
„Не чуди се пијаном, ружном и немој украсти“: веровања у вези са трудноћом, рођењем и болестима малог детета, Фолклористика 3/1 (2018): 165‒171
Обредна лексика и ритуална пракса у вези с рођењем у Српском рјечнику (1818) Вука Стефановића Караџића, Фолклористика 3/2 (2018): 9‒22
Понешто о причању и генерисању приче и о стварности, пре свега, Фолклористика 3/2 (2018): 193–200
Белешке са пута по Харијани, Фолклористика 4/1 (2019): 289‒309
Две српске песме из Белог Тимока о сахрањивању јунака у гори, Фолклористика 5/1 (2020): 9–27
„Добри смо ти гости дошли, добар смо ти глас донели“: Неколико српских нарoдних божићних песама из Белог Тимока, Фолклористика 4/2 (2019): 67‒71
„Жени се, војно, нечу те“: Верност и неверност у српским народним песмама (из теренске збирке са Белог Тимока), Фолклористика 6/1 (2021): 9–30
„Огањ гори међу две планине“: Братско-сестрински односи у српским народним баладама из Белог Тимока, Фолклористика 7/2 (2022): 167-175
From a Lump of Metal to an Object of Art: Brief Notes from a Trip Around Assam, Фолклористика 7/2 (2022): 177-187
„Прочула се убава девојка“: Српске народне песме о лепоти и љубави (теренска грађа из Белог Тимока), Фолклористика 7/1 (2022): 169–197
„Чудно дрво јаворово“: Српске народне лирске песме о чудесном орачу у окружењу света флоре, Фолклористика 7/1 (2022): 11–32
„Ја заова од комшје једем ноге кокошије“. Сватовске песме из Шајкашке – теренска грађа, Фолклористика 6/2 (2021): 245‒293
„Причекај ме, сунце на заоду, да нашијем брату нарукавље“: породичне песме из Белог Тимока (теренска грађа) Фолклористика 8/1-2 (2023): 195–209

Карин, Весна
Етномузиколошка истраживања Срба у Румунији, Фолклористика 1/1 (2016): 232‒236

Коваль-Фучило, Ирина
Утраченное место в воспоминаниях о принудительном переселении и в социальных практиках, Фолклористика 5/1 (2020): 73–88

Кропеј Телбан, Моника
Konferencija o pripovedanju, Фолклористика 4/2 (2019): 261–263

Крстић, Дејан
Сећање на Љубишу Рајковића Кожељца, Фолклористика 5/1 (2020): 335–341
У спомен на Голуба Радовановића, Фолклористика 5/1 (2020): 343–348
Обичаји на славама и заветинама у селу Дејан код Власотинца, Фолклористика 8/1-2 (2023): 211–227

Ќулавкова, Катица
Лиминални културни обрасци (македонската парадигма на 19 век), Фолклористика 5/2 (2020) 39–51

Кумари, Ђухи (Kumari, Juhi)
Белешке са пута по Харијани, Фолклористика 4/1 (2019): 289‒309

Лазаревић Радак, Сања
Укус путовања, Фолклористика 5/2 (2020): 202–205

Лајић Михајловић, Данка
Сећање на проф. др Драгослава Девића, Фолклористика 3/1 (2018): 231–236
Фолклористички семинар Образовно-културног центра „Вук Караџић“ у Тршићу, Фолклористика 4/2 (2019): 265–268

Лафазановски, Ермис
Македонската фолклористика во 21 век, Фолклористика 5/2 (2020): 123–129

Лекић, Данијела
Formula: A Story of a Journey, Фолклористика 8/1-2 (2023): 331–335

Ляхова, Юлия Викторовна
Мотив «бык выходит из озера» в монгольском фольклорe, Фолклористика 3/1 (2018): 39‒54

Лукић, Славица
Сижејни модел Секула и вила у дијахронијској и синхронијској перспективи, Фолклористика 1/1 (2016): 59‒77.

Луковић, Милош
Интердисциплинарни приступ историјату сакупљања, објављивања, вредновања и поређења албанских и српских (јужнословенских) епских песама, Фолклористика 5/1 (2020): 219–272

Масијел, Сабрина (Maciel, Sabrina)
Narratives of Pilagá Native Societies in the Argentinian Context, Фолклористика 6/2 (2021): 163‒186

Макаров, Семен
Хозяин холода и дух озер: водяные быки в якутской мифологии, Фолклористика 2/2 (2017): 11‒25

Малчев, Росен Росенов
Processes of Culturological Adaptation of Natural Phenomena to the Traditional Models of Knowledge: The Case of the Demonological Entity Called the “Water bull” (Based on the Material from the Bulgarian regions of Montana and Vratsa), Фолклористика 2/2 (2017): 63‒83

Марић, Ирма
Bosanska usmena tradicija u kulturi sveta, Фолклористика 5/2 (2020): 209–212

Марјановић, Весна
Сећање на Оливеру Васић (In memoriam ‒ Проф. др Оливера Васић (18. 8. 1946 – 28. 10. 2015)), Фолклористика 1/1 (2016): 259‒263
Тихомир Ђорђевић и народне игре, Фолклористика 3/2 (2018): 67‒79

Марковић, Младен
Водич кроз певање из вика, Фолклористика 2/2 (2017): 248–250
Морфологија српских народних песамa, Фолклористика 3/1 (2018): 199–201
Певање из вика, Фолклористика 6/1 (2021): 202–204

Микитенко, Оксана
Winter Carnival in Vevchani (Republic of North Macedonia) as the Model of Traditional Holiday and Modern Cultural Practice, Фолклористика 5/2 (2020): 15–38

Милановић Пешић, Ана
(коаутори Жељко Бјељац и Јована Бранков). Пројекат Стари народни спортови, игре и надметања – очување, преношење знања и презентација, Фолклористика 8/1-2 (2023): 263–269

Милентијевић, Тијана
Свадба у Сиринићкој жупи, Фолклористика 4/2 (2019): 111‒121
Прочка у Сиринићкој жупи, Фолклористика 4/2 (2019): 123‒129

Миликић, Магда
„Срдит Марко језди низ Косово“: Теренско истраживање о Марку Краљевићу на Косову и Метохији, Фолклористика 5/1 (2020): 169–204
Нова читања Вуковог Рјечника, Фолклористика 5/2 (2020): 193–196
Болест из угла хуманистике, Фолклористика 6/1 (2021): 192–196

Милинковић, Ана
Хумор у ауторитарном друштву ‒ између гласине и политичког вица, Фолклористика 7/2 (2022): 217-221

Милорадовић, Софија
Предлози као одредничке речи у Вуковом Српском рјечнику (1818), Фолклористика 3/2 (2018): 33‒36

Милошевић-Ђорђевић, Нада
Један поглед уназад или исповест, Фолклористика 1/2 (2016): 11‒27

Миљковић, Борисав
Значај инструмента кла(ри)нета у музичкој традицији Голије, Фолклористика 7/2 (2022): 155-165

Миљковић, Марија
Пети међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије, Фолклористика 3/1 (2018): 211–218
Чувари идентитета, Фолклористика 5/1 (2020): 279–289
Чување завичајне духовне баштине, Фолклористика 7/1 (2022): 227–231

Мирчов, Светлана
Преписка Тихомира Р. Ђорђевића и Јована Н. Томића, Фолклористика 3/2 (2018): 81‒89

Митић, Кристина
С оног на они свијет: стара гробља и обредни опходи, Фолклористика 1/2 (2016): 83‒96

Младеновић Митровић, Марина
Померање маргине, Фолклористика 1/2 (2016): 122‒124.
Допринос проучавању хумора, Фолклористика 2/1 (2017): 158‒160
Народне приповетке у рукописној збирци Тихомира Ђорђевића у Етнографској збирци Архива САНУ, Фолклористика 3/2 (2018): 107‒123

Мороз, Андрей
Народное православие на пограничье: Обряд „Свеча“ и его версии, Фолклористика 4/1 (2019): 9‒61

Недељковић, Тамара
Усмена казивања из околине Пожаревца, Фолклористика 5/2 (2020): 171–189

Николић, Катарина
International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology: Virtual Round Table
“Ethnochoreology in the Time of Physical and Social Distancing” and Study Group Business Meeting, 20–21 July 2020, Фолклористика 5/1 (2020): 317–321
Процес оживљавања гајдашке праксе на подручју Средњег Баната – деловање Вање Илијева, Фолклористика 7/2 (2022): 57-83

Отченашек, Јарослав (Otčenášek, Jaroslav)
Češka naučna folklorna literatura u poslednjih dvadeset godina, Фолклористика 6/2 (2021): 315‒317

Паљеро, Марија Инес (Palleiro, María Inés)
Foreword, Фолклористика 6/2 (2021): 11‒14
Argentinian Folktales in the Latin American Context: Collections and Belief Narratives, Фолклористика 6/2 (2021): 33‒60

Пандуревић, Јеленка
Крвца од образа, и томе слично, Фолклористика 2/2 (2017): 241–244
In memoriam – Љубомир Зуковић, Фолклористика 5/1 (2020): 331–333

Петреска, Весна
Мотивот предење во балканските народни култури со посебен осврт на македонската народна култура, Фолклористика 2/1 (2017): 63‒80

Петровић, Ана
Сегменти некадашњег свадбеног обреда у казивањима Срба с Пештерске висоравни, Фолклористика 7/2 (2022): 145-153

Петровић, Соња
Неколико епских песама из збирке Николе Т. Кашиковића Српске народне јуначке пјесме из Босне и Херцеговине, Фолклористика 2/2 (2017): 171-188
Филип Вишњић у сећањима и причањима, Фолклористика 2/2 (2017): 192‒223
Одабрани чланци Радмиле Пешић, Фолклористика 2/2 (2017): 234–236
Јубиларни зборник радова о Вуку Караџићу, Фолклористика 2/2 (2017): 237–240
Пословичко наслеђе у српској периодици 19. века, Фолклористика 5/1 (2020): 311–313
Нове студије из савремене македонске фолклористике, Фолклористика 5/2 (2020): 213–221
Усмене историје у избору Драгослава Симића, Фолклористика 6/1 (2021): 211–215
In memoriam Момчило Златановић (1934–2022), Фолклористика 7/1 (2022): 201–205

Пешикан-Љуштановић, Љиљана
In memoriam Нада Милошевић-Ђорђевић (1934-2021), Фолклористика 6/2 (2021): 321‒326

Питулић, Валентина
У спомен на професора Владимира Бована, Фолклористика 2/2 (2017): 261–262

Плотникова, Ана
„Вилинске песме“: анализа једног митолошког мотива на основу новијих теренских истраживања, Фолклористика 4/1 (2019): 181‒192

Попин, Александра
Људска фигура на усадницима трију гробаља у области Раса, Фолклористика 2/1 (2017): 81‒98
Арапов гроб у Новом Пазару, Фолклористика 3/2 (2018): 91‒106

Поповић Николић, Данијела
Прочитати слику у дрвету, Фолклористика 1/2 (2016): 127‒131
Теренска истраживања усменог стваралаштва у Заплању, Фолклористика 3/1 (2018): 173‒183
Народни певачи проте Драгутина М. Ђорђевића: Партизанске теме у постфолклорној епској хроници, Фолклористика 4/2 (2019): 9‒23
Да корен човеку човек буде. Награде „Тихомир Р. Ђорђевић“ и „Чувар завичаја“ за 2023. годину: Димитрије Големовић ‒ добитник награде „Тихомир Р. Ђорђевић“, Сања Ранковић ‒ добитница награде „Чувар завичаја“, Фолклористика 8/1-2 (2023): 271–273

de Prada-Samper, José Manuel
“I Have Already Seen in the Clouds”: The Nature of the Water-creature among the |xam Bushmen and their Modern Descendants, Фолклористика 3/1 (2018): 13‒37

Праштало, Иван
Обликовање искуства Другог светског рата у склопу животне приче

Предојевић, Жељко
Slika „drugih“ na primjeru usmene književnosti Hrvata iz južne Baranje, Фолклористика 4/1 (2019): 151‒178

Раба, Бупен (Rabha, Bhupen)
From a Lump of Metal to an Object of Art: Brief Notes from a Trip Around Assam, Фолклористика 7/2 (2022): 177-187

Радивојевић, Маја
„Накићај се, Лазаре“, Фолклористика 3/1 (2018): 202–207
Традиционалне песме Срба из Црноречја, Фолклористика 7/2 (2022): 213-216

Радомировић, Маја
Предања из Лике, Фолклористика 1/1 (2016): 141‒146.

Радиновић, Сања
Свака птица својим гласом пева, Фолклористика 7/2 (2022): 209-211

Радић, Радивој
„Јабука која касно сазри, дуго стоји“ (Неколико цртица о јабуци), Фолклористика 7/1 (2022): 55–65

Радивојевић, Маја
Традиционалне песме Срба из Црноречја, Фолклористика 7/2 (2022): 213-216

Рајевић, Бојан
Извођачко вријеме у епским пјесмама Вуковог пјевача Сава Матова Мартиновића

Ракочевић, Селена
Popular music genre in interdisciplinary narratives: Manele in Romania, Фолклористика 2/1 (2017): 166‒169.
Субјектно центрирана музичка етнографија народног уметника Добривоја Тодоровића, Фолклористика 4/1 (2019): 317–320
Стручњаци као медијатори између државе и носилаца пракси нематеријалног културног наслеђа: Номинацијски досије „Коло, традиционална народна игра“, Фолклористика 4/2 (2019): 25‒43
Етномузиколошки допринос идентификацији и промоцији музичког наслеђа, Фолклористика 5/1 (2020): 275–278

Ранисављевић, Здравко
Играчка традиција Врања и околине – етнокореолошка истраживања и едукација, Фолклористика 2/1 (2017): 177‒182.
Стручњаци као медијатори између државе и носилаца пракси нематеријалног културног наслеђа: Номинацијски досије „Коло, традиционална народна игра“, Фолклористика 4/2 (2019): 25‒43
In memoriam Селена Ракочевић (1971–2022) , Фолклористика 7/2 (2022): 191-196
Музика и плес у време (пост)традиције, Фолклористика 6/2 (2021): 303‒307

Ратковић, Драгана
Ботаничка лексика и терминологија лаудативног значења у именовању човека у пиротском говору, Фолклористика 7/1 (2022): 67–90

Рашић, Милош
Играчка традиција Врања и околине – етнокореолошка истраживања и едукација, Фолклористика 2/1 (2017): 177‒182.

Рашкова, Наталия
За хманитаристиката и нейните пътища, Фолклористика 7/1 (2022): 238–243

Репеџић, Александар
Мafahabl – selo sreće (putopisna beleška), Фолклористика 2/1 (2017): 141‒150.

Реџић Дијана
Обредни опходи и обичаји у Грделици, Фолклористика 1/2 (2016): 105‒114.

Ристић, Бојан
Једна сахрана у Књажевцу 1969. године: студија случаја, Фолклористика 1/2 (2016): 9‒26
Водени бик у изворима из Локве: Фолклористички и дијалектолошки осврт, Фолклористика 2/2 (2017): 47‒61
Јубилеј Тихомира Ђорђевића у његовом родном граду, Фолклористика 3/2 (2018): 213–217

Рогановић, Гордана
Трагови, сећање, опстајање: Педагошка визија етнокореолога Оливере Васић, Фолклористика 1/1 (2016): 265‒272

Розов, Александр Н.
Серия Былины Свода русского фольклора и российская фольклористика (вторая половина XX – начало XXI вв.), Фолклористика 3/2 (2018): 127–136

Савић, Ана
Фолклорна анегдота као извор за реконструкцију слике једног времена, Фолклористика 2/2 (2017): 99‒132
Дијахронијско-синхронијски преглед проучавања, утврђивање основа жанра и искорак ка даљим истраживањима предања, Фолклористика 4/2 (2019): 243–249
Од сећања до легенде: Теренска грађа као основ за реконструкцију портрета личности једне бајалице и социјалног контекста бајалаштва, Фолклористика 5/1 (2020): 29–72
Фолклор о биљу и биље у фолклору, Фолклористика 5/1 (2020): 305–310
Награда Вукове задужбине за науку 2020. године, Фолклористика 6/1 (2021): 177–178
Награда „Златна књига Библиотеке Матице српске“ уручена проф. др Марији Клеут, Фолклористика 6/2 (2021): 297‒299
Дани Тихомира Р. Ђорђевића, Фолклористика 6/2 (2021): 301‒302
Симболика и улога бројева у традицијској култури и фолклорном стваралаштву Срба, Фолклористика 6/2 (2021): 339‒342
Словенски фолклор и књижевна фантастика, Фолклористика 6/2 (2021): 343‒348

Сарма, Рабиндранат (Sarma, Rabindranath)
Слике које говоре (белешке са пута у Сохраи селима), Фолклористика 1/1 (2016): 127‒140.

Silva, Renata de Lima
Between Borders and Crossroads: the Performance of Orality in Different Brazilian Bodies and Contexts, Фолклористика 6/2 (2021): 135‒161

Сикимић, Биљана
Три словенске „инсуларне“ традиције у светлу културне дијалектологије, Фолклористика 1/1 (2016): 227‒231.
Усмена историја Заглавка, Фолклористика 1/1 (2016): 250‒252.
Фолклорни пејзаж гробља (уводник), Фолклористика 1/2 (2016): 7‒8.
Jezički pejzaž Karaševaka: nagrobni spomenici, Фолклористика 1/2 (2016): 43‒63.
Женска биографска прича, Фолклористика 1/2 (2016): 125‒126
Životna priča Gordane Rajkov, Фолклористика 2/2 (2017): 245–247
Истраживач на граници: „Нећемо о политици“, Фолклористика 4/1 (2019): 129‒150
Етномузиколошки записи из прве половине 20. века, Фолклористика 4/2 (2019): 235–242
Прича о глувонемом перачу прозора, Фолклористика 5/2 (2020): 206–208
Капитална монографија о Ромима у Србији на почетку 20. века, Фолклористика 7/1 (2022): 209–211
Језик као нематеријално културно наслеђе у Републици Северној Македонији, Фолклористика 7/2 (2022): 223-228
Влашки еротски фолклор, Фолклористика 6/2 (2021): 349‒351
Горанцима с љубављу, Фолклористика 6/2 (2021): 371‒375
Нови приступи истраживању паремија, Фолклористика 8/1-2 (2023): 317–321

Solomon, Anne
Rain Stories: Interpreting Water Beings in the Folklore of the Southern African Khoisan and their Descendants, Фолклористика 4/1 (2019): 193‒210

Сореску-Маринковић, Анмари (Sorescu-Marinković, Annemarie)
Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji, Фолклористика 1/2 (2016): 27‒42.

Станић, Младен
Седми међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије, Фолклористика 4/2 (2019): 257–259

Станоев, Станой
За хманитаристиката и нейните пътища, Фолклористика 7/1 (2022): 238–243

Стевановић, Лада
О антропологији фолклора, Фолклористика 8/1-2 (2023): 287–289

Стефановић, Мирјана Д.
Грађа за каталог биља у народним епским песмама, Фолклористика 7/1 (2022): 127–168

Стојановић, Драгана
Potencijal muzike i zvuka kao živuća praksa, Фолклористика 2/2 (2017): 251–255

Стојановиќ, Лидија
Слике света – традиционални и савремени фолклор у интердисциплинарном контексту, Фолклористика 5/2 (2020): 9–14

Стојановић, Марина
Породичне приче из Глибаћа (општина Пљевља), Фолклористика 2/2 (2017): 141‒169

Стојановић, Марко
Нова питања/читања у Етнографском музеју, Фолклористика 8/1-2 (2023)

Стојановић, Соња
Савремени теренски записи митолошко-демонолошких предања из Великог Шиљеговца (општина Крушевац), Фолклористика 7/2 (2022): 119-142
Међународни програм The NYI Global Institute of Cultural, Cognitive and Linguistic Studies, Фолклористика 7/2 (2022): 203-205

Сувајџић, Бошко
Удружење фолклориста Србије (2014‒2016), Фолклористика 1/1 (2016): 275‒279
Наш велики савременик – Ненад Љубинковић, Фолклористика 5/1 (2020): 325–329
Коридор српске културе. На годишњицу одласка Миодрага Матицког, Фолклористика 6/1 (2021): 163–175
Исходишта поезије, Фолклористика 8/1-2 (2023): 281–285

Таусијет, Марија (Tausiet, María)
„Smrt ne postoji“: Etnografsko-religijski intervju o zagrobnom životu, Фолклористика 2/1 (2017): 41‒62

Тодоровић, Јована
Традиција ‒ карневализовани палимпсест, Фолклористика 2/1 (2017): 170‒173
Како песници разумеју жртвени обред: „Непочин-поље“ Васка Попе кроз призму „Поетике жртвеног обреда“ Миодрага Павловића, Фолклористика 3/1 (2018): 123‒145

Томашевић, Милан
Песме са градилишта ауто - пута „Братство и јединство“ из архивске збирке Етнографског института САНУ: о врстама накнадних интервенција на записима, Фолклористика 8/1-2 (2023)

Tомић, Снежана
Чудесни свет флоре: биљни код у систему традиционалне културе, Фолклористика 1/1 (2016): 237‒249

Томић, Татјана
Дијахронијско и синхронијско изучавање плеса, Фолклористика 4/1 (2019): 321–323
Плесна пракса Динараца у Војводини, Фолклористика 5/2 (2020): 234–236

Томић, Урош
Murder Ballads in English: From Oral Tradition to Crime Fiction, Фолклористика 2/1 (2017): 7‒18

Трубарац Матић, Ђорђина
Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World, Фолклористика 2/2 (2017): 7‒10
Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World. Part II, Фолклористика 3/1 (2018): 9‒12
Дигитална база Фолклорне збирке Етнографског института САНУ (Фолклорна збирка Етнографског института САНУ) – изазови, искуства и први резултати рада на њеној изради, Фолклористика 7/2 (2022): 107-117
Ја, ти, ми, они у фолклорним обликовањима, Фолклористика 8/1-2 (2023): 11–14

Ћирковић, Светлана
Одговор на приказ зборника радова Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015–2017, Фолклористика 3/2 (2018): 201–208

Ћупурдија, Бранко
О биографији и мемоарима Гојка Трбовића-Ћошана, Фолклористика 4/2 (2019): 131‒139
Кракарско вече (1993–1997), Фолклористика 5/1 (2020): 205–215
Мачкаре из Дрежнице, Фолклористика 5/2 (2020): 153–169
Идентитетске основе наивне уметности Словака у Србији, Фолклористика 8/1-2 (2023): 297–300

Фрог (Frog)
Approaching Ideologies of Things Made of Language: A Case Study of a Finno-Karelian Incantation Technology, Фолклористика 4/1 (2019): 211‒257

Хуцану, Моника (Huțanu, Monika)
Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji, Фолклористика 1/2 (2016): 27‒42

Fischman, Fernando
Jewish Traditions in a Latin American Background. Enacting an Intercultural Diaspora in the Context of Argentine Identity Politics, Фолклористика 6/2 (2021): 187‒209

Хартман , Лусијана (Hartmann, Luciana)
Between Borders and Crossroads: the Performance of Orality in Different Brazilian Bodies and Contexts, Фолклористика 6/2 (2021): 135‒161

Цветковић, Милица
Причања из Горње Каменице, Фолклористика 3/2 (2018): 137–156

Церовина, Дуња
Теренски записи народних предања и веровања из Дубочице (Маглич, општина Краљево), Фолклористика 8/1-2 (2023): 239–246

Цветковић, Марина
Биљни свет и традиционална текстилна радиност, Фолклористика 7/1 (2022): 111–123

Чаусидис, Никос
Жена и ромб: По повод позата на нозете на Богородица во Оплакувањето Христово од Нерези, Фолклористика 5/2 (2020): 53–89

Шемсовић, Сеад
Bašeskijine folklorističke zabilješke: Narodna vjerovanja i sujevjerja, Фолклористика 1/1 (2016): 43‒58

Шкундрић, Марија
Предања из Лике, Фолклористика 1/1 (2016): 141‒146

Штасни, Гордана
Сложенице с нултим суфиксом у Вуковом Српском рјечнику (1818) и њихови немачки и грчки еквиваленти, Фолклористика 3/2 (2018): 37‒53
Семантичко-деривациони потенцијал и лексичка спојивост назива прототипичних биљака у српској култури – пшеницe и кукурузa, Фолклористика 7/1 (2022): 91–109

Шћеповић, Јована
Дијалекатски текстови из некадашњег драгачевског села Лопаш, Фолклористика 8/1-2 (2023): 229–237