О часопису

Фолклористика је научни, рецензирани часопис Удружења фолклориста Србије, које окупља стручњаке, професионалце и дипломиране студенте. Часопис објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету. Истраживачке перспективе обухватају широке оквире, почевши од вербалног фолклора, преко традиционалне музике, игре, веровања, обичаја, традиционалне медицине и ветерине, фармације и фитотерапије, па до народне уметности, вештина, заната.

У намери да испита и расветли традиционалне и савремене фолклорне праксе и процесе, Фолклористика охрабрује различите теорије, критичке и компаративне приступе, проучавање историје и методологије фолклора, као и свих области с којима се фолклор додирује ‒ однос фолклористике и етнологије, етномузикологије и етнокореологије, лингвистичке и социјалне антропологије, друштвене историје, културних студија и сродних друштвених и хуманистичких наука. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу и извештаје, желећи да оваквим усмерењем подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта, и уједно допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.

Покрећући Фолклористику, Удружење фолклориста Србије надовезује се на дугу традицију српских и југословенских часописа посвећених фолклору, какви су били: Караџић Тихомира Ђорђевића (1899‒1904), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор Павла Поповића (1921‒1939, 1954‒), Прилози проучавању народне поезије Алојза Шмауса и Радосава Меденице (1934‒1940), Народно стваралаштво ‒ Фолклор (1962‒1988), Расковник (1968‒2000).

Фолклористика објављује оригиналне научне радове који нису раније штампани, извештаје с терена и теренску грађу, приказе и осврте, библиографије. Радови могу да садрже аудио, видео и фотографску документацију.

Часопис излази два пута годишње у штампаној и електронској форми и доступан је у отвореном приступу.

Дизајн сајта: АМ Дизајн, Београд

Дизајн логотипа: Омнибус, Београд

Фолклористика је индексирана у:
www.doiserbia.nb.rs
www.doi.fil.bg.ac.rs
www.crossref.org

Дигиталне копије часописа архивирају се у Дигиталном репозиторијуму Народне библиотеке Србије.
www.repozitorijum.nb.rs