| СР | SR | EN |

Rubrike

Studije i ogledi

 

U okviru ove rubrike objavljuju se originalni i pregledni  naučni radovi iz oblasti folkloristike, kao i iz svih naučnih disciplina s kojima se folklor dodiruje ‒ etnologije, etnomuzikologije, lingvističke i kulturne antropologije, društvene istorije, kulturnih studija i srodnih društvenih i humanističkih nauka.

 

 

Istraživanja i građa

 

Rubrika je otvorena za terensku građu i izveštaje, uključujući i audio, video i fotografsku dokumentaciju. Folkloristika objavljuje i druge tipove relevantne građe (arhivska i bibliografska građa i sl.).

 

Prikazi, recenzije, hronika

U rubrici se objavljuju kritički prikazi naučnih i stručnih publikacija, naučnih skupova, audio izdanja, i sl. Izdavači zainteresovani da se njihova izdanja predstave u Folkloristici treba da na adresu uredništva pošalju dva primerka knjige, kratak opis sadržaja i biografije autora.

 

O ČASOPISU

Folkloristika je akademski, recenzirani časopis Udruženja folklorista Srbije koje okuplja stručnjake, profesionalce i diplomirane studente. Pokrećući Folkloristiku, Udruženje folklorista Srbije nadovezuje se na dugu tradiciju srpskih i jugoslovenskih časopisa posvećenih folkloru, kakvi su bili: Karadžić Tihomira Đorđevića (1899‒1904), Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor Pavla Popovića (1921‒1939, 1954‒), Prilozi proučavanju narodne poezije Alojza Šmausa i Radosava Medenice (1934‒1940), Narodno stvaralaštvo ‒ Folklor (1962‒1988), Raskovnik (1968‒2000). Časopis objavljuje radove o svim oblicima folklora i nematerijalne baštine u Srbiji i u svetu i ohrabruje različite teorijske, kritičke i komparativne pristupe. Pored toga što je posvećena visokim akademskim standardima, Folkloristika uključuje i terensku građu, želeći da podstakne naučni diskurs i povezivanje savremenih teorijskih stanovišta i doprinese naučnoj komunikaciji, razvoju obrazovanja i očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa.
 

Folkloristika je indeksirana u:

www.doiserbia.nb.rs

www.crossref.org

http://doi.fil.bg.ac.rs

Folkloristika 5/2 (2020)

IMPRESUM I SADRŽAJ

TEMAT: MAКEDONSКA FOLКLORISTIКA U FOКUSU: SLIКE SVETA – TRADICIONALNI I SAVREMENI FOLКLOR U INTERDISCIPLINARNOM КONTEКSTU (ur. Lidija Stojanović)
Lidija Stojanoviḱ, Slike sveta – tradicionalni i savremeni folklor u interdisciplinarnom kontekstu 9–14 
Oksana Mykytenko, Winter Carnival in Vevchani (Republic of North Macedonia) as the Model of Traditional Holiday and Modern Cultural Practice 15–38
Кatica Ḱulavkova, Liminalni kulturni obrasci (makedonskata paradigma na 19 vek) 39–51
Nikos Čausidis, Žena i romb: Po povod pozata na nozete na Bogorodica vo Oplakuvanjeto Hristovo od Nerezi 53–89
Andžela Gruber, Mitot za sozdavanje na svetot od teloto na prasuštestvoto–komparativna analiza so akcent na primerite od Makedonija 91–121
Ermis Lafazanovski, Makedonskata folkloristika vo 21. vek 123–129
Кristina Dimovska, Intermedijalna transferencija na monomitot vo izbor na video-igri od žanrot RPG 131–149

ISTRAŽIVANJA I GRAĐA
Branko Ćupurdija, Mačkare iz Drežnice 153–169
Tamara Nedeljković, Usmena kazivanja iz okoline Požarevca 171–189

PRIКAZI I BELEŠКE
Magda MilikićNova čitanja Vukovog Rječnika 193–196
Smiljana Đorđević BelićFolklor i metodološki pluralizam 197–201
Sanja Lazarević Radak, Ukus putovanja 202–205
Biljana Sikimić, Priča o gluvonemom peraču prozora 206–208
Irma Marić, Bosanska usmena tradicija u kulturi sveta 209–212
Sonja PetrovićNove studije iz savremene makedonske folkloristike 213–221
Smiljana Đorđević BelićThe Other World Conceptualisations in EuropeanTraditions and Cultures 222–228
Smiljana Đorđević Belić, Traditional Medicine as a Hybrid Culture Phenomenon 229–233
Tatjana TomićPlesna praksa Dinaraca u Vojvodini 234–236