Digitalna baza Folklorne zbirke Etnografskog instituta SANU (Folklorna zbirka Etnografskog instituta SANU) – izazovi, iskustva i prvi rezultati rada na njenoj izradi

Folkloristika 7/2 (2022):
Autor: Đorđina Trubarac Matić
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.2.5

U prilogu se daje osvrt na sadržaj i proces nastanka arhivske folklorne zbirke Etnografskog instituta SANU; ukazuje se na njen značaj, kao i na trenutno stanje u kome se ona nalazi. Posebna pažnja je posvećena razmatranju mogućnosti koje digitalna humanistika nudi za rešavanje višedecenijskog problema korišćenja ove folklorne građe i predstavljaju se prvi rezultati rada na njenoj digitalizaciji, koja je započeta u maju 2022. godine. Daje se kratak pregled metodologije, procesa rada i izazova s kojima se suočio istraživački tim tokom obrade tekstova do sada unetih u Digitalnu bazu Folklorne zbirke EI SANU. Sem osnovnih podataka o ovoj bazi, zainteresovanima se pružaju smernice u vezi s načinom korišćenja internet aplikacije preko koje je moguće konsultovati dosad unete folklorne tekstove, kao i uputstva na koje sve načine je moguće vršiti pretrage građe.

Ključne reči: Folklorna zbirka EI SANU, digitalna humanistika, Digitalna baza Folklorne zbirke EI SANU, folklor Drugog svetskog rata i posleratne izgradnje zemlje.

<