Дигитална база Фолклорне збирке Етнографског института САНУ (Фолклорна збирка Етнографског института САНУ) – изазови, искуства и први резултати рада на њеној изради

Фолклористика 7/2 (2022):
Аутор: Ђорђина Трубарац Матић
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.2.5

У прилогу се даје осврт на садржај и процес настанка архивске фолклорне збирке Етнографског института САНУ; указује се на њен значај, као и на тренутно стање у коме се она налази. Посебна пажња је посвећена разматрању могућности које дигитална хуманистика нуди за решавање вишедеценијског проблема коришћења ове фолклорне грађе и представљају се први резултати рада на њеној дигитализацији, која је започета у мају 2022. године. Даје се кратак преглед методологије, процеса рада и изазова с којима се суочио истраживачки тим током обраде текстова до сада унетих у Дигиталну базу Фолклорне збирке ЕИ САНУ. Сем основних података о овој бази, заинтересованима се пружају смернице у вези с начином коришћења интернет апликације преко које је могуће консултовати досад унете фолклорне текстове, као и упутства на које све начине је могуће вршити претраге грађе.

Кључне речи: Фолклорна збирка ЕИ САНУ, дигитална хуманистика, Дигитална база Фолклорне збирке ЕИ САНУ, фолклор Другог светског рата и послератне изградње земље.