Dijalekatski tekstovi iz nekadašnjeg dragačevskog sela Lopaš

Folkloristika 8/1-2 (2023):
Autor: Jovana Šćepović
Tekst:

U ovom prilogu predstavljeni su dijalekatski tekstovi iz nekada dragačevskog sela Lopaš. Danas ovo selo pripada požeškoj opštini. Pre samih transkripata dat je kratak osvrt na ispitivanja Dragačeva, kojem je Lopaš pripadao do 1946. godine, ali i odlike dragačevskog govora, sa kojim se umnogome poklapa i govor Lopaša.

Ključne reči: dijalektologija, dijalekatski tekstovi, terenski zapis, istočno-hercegovački dijalekat, Dragačevo, Lopaš.