Дијалекатски текстови из некадашњег драгачевског села Лопаш

Фолклористика 8/1-2 (2023):
Аутор: Јована Шћеповић
Текст:

У овом прилогу представљени су дијалекатски текстови из некада драгачевског села Лопаш. Данас ово село припада пожешкој општини. Пре самих транскрипата дат је кратак осврт на испитивања Драгачева, којем је Лопаш припадао до 1946. године, али и одлике драгачевског говора, са којим се умногоме поклапа и говор Лопаша.

Кључне речи: дијалектологија, дијалекатски текстови, теренски запис, источно-херцеговачки дијалекат, Драгачево, Лопаш.