Erotska simbolika biljnih plodova u južnoslovenskoj usmenoj lirici

Folkloristika 7/1 (2022): 33–53
Autor: Ana Vukmanović
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.1.2

Fokus rada predstavlja erotska simbolika biljnih plodova u usmenoj lirici na južnoslovenskom kulturnom prostoru. Pokazuje se da plodovi mogu biti znakovi želje (darivanje jabuke, dunje), sredstva erotske igre (gađanje momka/devojke jabukom, dunjom, gloginjom, trnjinom), metafore delova tela (jabuka, dinja). Dinamičnost erotskog fenomena uočava se u promenljivosti inicijativa tokom susreta, darivanja plodovima, u pokretu seksualnog čina. Sam čin modeluje se paralelizmima između ljudskog tela i plodova (dinje i vulve, jabuke/dunje/narandže i grudi), ili se koitus metaforički predstavlja kao branje (jabuka, dunja, limunova) ili uništavanje (presecanje dinje). Dinamika erotskih odnosa uočava se i u motivima odbijanja ploda (kite pasulja), mamljenja plodom (jabukom) kada je on sredstvo da se želja zadovolji, i prekoračenjem poštovanih granica, pri čemu se granice ne ukidaju. Kao granično, erotsko iskustvo se povezuje sa svadbom kao obredom prelaza, jer je može najaviti. Shodno tome, u radu se posmatra kako se erotska simbolika plodova ukršta i sa njihovom funkcijom predsvadbenog dara.

Ključne reči: : plodovi biljaka, usmena lirika, južnoslovenski kulturni prostor, erotska simbolika, ljudsko telo, Drugi.