Еротска симболика биљних плодова у јужнословенској усменој лирици

Фолклористика 7/1 (2022): 33–53
Аутор: Ана Вукмановић
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.1.2

Фокус рада представља еротска симболика биљних плодова у усменој лирици на јужнословенском културном простору. Показује се да плодови могу бити знакови жеље (даривање јабуке, дуње), средства еротске игре (гађање момка/девојке јабуком, дуњом, глогињом, трњином), метафоре делова тела (јабука, диња). Динамичност еротског феномена уочава се у променљивости иницијатива током сусрета, даривања плодовима, у покрету сексуалног чина. Сам чин моделује се паралелизмима између људског тела и плодова (диње и вулве, јабуке/дуње/наранџе и груди), или се коитус метафорички представља као брање (јабука, дуња, лимунова) или уништавање (пресецање диње). Динамика еротских односа уочава се и у мотивима одбијања плода (ките пасуља), мамљења плодом (јабуком) када је он средство да се жеља задовољи, и прекорачењем поштованих граница, при чему се границе не укидају. Као гранично, еротско искуство се повезује са свадбом као обредом прелаза, јер је може најавити. Сходно томе, у раду се посматра како се еротска симболика плодова укршта и са њиховом функцијом предсвадбеног дара.

Кључне речи: плодови биљака, усмена лирика, јужнословенски културни простор, еротска симболика, људско тело, Други.