Muzičke osobenosti tradicionalnog vokalnog izraza ženske pevačke grupe „Treće doba“ iz Kosjerića

Folkloristika 7/2 (2022):
Autor: Marta Janković
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.2.1

U radu se razmatraju karakteristike vokalnog izvođenja ženske pevačke grupe „Treće doba“ koja deluje u okviru Udruženja penzionera opštine Kosjerić. Interpretativno umeće pevačica iz Kosjerića biće tumačeno dvojako. Predstavljanjem osobenosti pesama ansambla definisaće se njegov muzički izraz i sagledati specifičnosti prikazivanja pevačkog znanja u okviru scenskih prezentacija i van njih. Materijal snimljen tokom terenskog istraživanja biće upoređen s građom koju je na istom području zabeležio Dimitrije O. Golemović sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka. Na taj način će muzički izraz ansambla „Treće doba“ biti obuhvatno razmatran u kontekstu promena lokalnih pevačkih karakteristika na dijahronijskoj ravni i očuvanja vokalnih osobenosti Kosjerića u savremenom trenutku.

Ključne reči: vokalni izraz, ženska pevačka grupa „Treće doba“, Kosjerić, manifestacije, repertoar, terensko istraživanje.