Музичке особености традиционалног вокалног израза женске певачке групе „Треће доба“ из Косјерића

Фолклористика 7/2 (2022):
Аутор: Марта Јанковић
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.2.1

У раду се разматрају карактеристике вокалног извођења женске певачке групе „Треће доба“ која делује у оквиру Удружења пензионера општине Косјерић. Интерпретативно умеће певачица из Косјерића биће тумачено двојако. Представљањем особености песама ансамбла дефинисаће се његов музички израз и сагледати специфичности приказивања певачког знања у оквиру сценских презентација и ван њих. Материјал снимљен током теренског истраживања биће упоређен с грађом коју је на истом подручју забележио Димитрије О. Големовић седамдесетих и осамдесетих година прошлог века. На тај начин ће музички израз ансамбла „Треће доба“ бити обухватно разматран у контексту промена локалних певачких карактеристика на дијахронијској равни и очувања вокалних особености Косјерића у савременом тренутку.

Кључне речи: вокални израз, женска певачка група „Треће доба“, Косјерић, манифестације, репертоар, теренско истраживање.