Običaji na slavama i zavetinama u selu Dejan kod Vlasotinca

Folkloristika 8/1-2 (2023):
Autor: Dejan Krstić
Tekst:

U radu se iznosi etnografska građa o običajima na slave i zavetine zapisana u selu Dejan, kod Vlasotinca, prilikom etnoloških terenskih istraživanja 30. juna i 1. jula 2018. godine. Iako sakupljena od malog broja kazivača, ona pruža prilično detaljne i zaokružene opise običaja na slave i zavetine u selu Dejan, te na osnovu nje možemo steći celovitu predstavu o ovim običajima. Niz dragocenih detalja iz uzorka omogućava nam da steknemo saznanja o tipovima ovih običaja zastupljenih u vlasotinačkom kraju i obogaćuje opšti fundus podataka i saznanja o njima uopšte, kao važnim osobenostima tradicionalne kulture Balkana.

Ključne reči: selo Dejan, slava, zavetina, obredni hleb, kolač, litija.