Обичаји на славама и заветинама у селу Дејан код Власотинца

Фолклористика 8/1-2 (2023):
Аутор: Дејан Крстић
Текст:

У раду се износи етнографска грађа о обичајима на славе и заветине записана у селу Дејан, код Власотинца, приликом етнолошких теренских истраживања 30. јуна и 1. јула 2018. године. Иако сакупљена од малог броја казивача, она пружа прилично детаљне и заокружене описе обичаја на славе и заветине у селу Дејан, те на основу ње можемо стећи целовиту представу о овим обичајима. Низ драгоцених детаља из узорка омогућава нам да стекнемо сазнања о типовима ових обичаја заступљених у власотиначком крају и обогаћује општи фундус података и сазнања о њима уопште, као важним особеностима традиционалне културе Балкана.

Кључне речи: село Дејан, слава, заветина, обредни хлеб, колач, литија.