Održivost tradicionalnog plesa kao dela nematerijalnog kulturnog nasleđa: slučaj rumenke u savremenom plesnom repertoaru Svrljiga i okoline

Folkloristika 7/2 (2022):
Autor: Anastasija Živković
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.2.2

Nematerijalno kulturno nasleđe je poslednjih godina aktuelna tema naučnih promišljanja u društveno-humanističkim naukama. Institucije i pojedinci uključeni u ovaj domen kulture nastoje da svojim aktivnostima obezbede održivost društvenih praksi, među kojima značajno mesto zauzimaju one iz domena izvođačkih umetnosti. Rumenka, tradicionalni ples iz istočne Srbije, upisan je 2012. godine na Nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. Rumenka je i danas aktuelna u participatornoj plesnoj praksi, gde je deo različitih društvenih okupljanja. Pored toga, prezentaciona plesna praksa, koja se dominantno ispoljava kroz delatnost kulturno-umetničkih društava, takođe neguje rumenku u okviru koreografije tradicionalnog plesa.
Ovaj rad je zasnovan na terenskom istraživanju sprovedenom u Svrljigu i okolini, i nastoji da uz primenu savremenih etnokoreoloških koncepata pokaže kontinuitet jedne verzije rumenke, koja se u lokalnom govoru diferencira kao svrljiška rumenka. Pored toga što će biti određen specifikum upravo ove verzije, u radu se održivost ovog plesa razmatra uodnošavanjem dve pomenute plesne prakse.

Ključne reči: nematerijalno kulturno nasleđe, tradicionalni ples, rumenka, participatorna plesna praksa, prezentaciona plesna praksa, održivost, Svrljig.

<