Одрживост традиционалног плеса као дела нематеријалног културног наслеђа: случај руменке у савременом плесном репертоару Сврљига и околине

Фолклористика 7/2 (2022):
Аутор: Анастасија Живковић
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.2.2

Нематеријално културно наслеђе је последњих година актуелна тема научних промишљања у друштвено-хуманистичким наукама. Институције и појединци укључени у овај домен културе настоје да својим активностима обезбеде одрживост друштвених пракси, међу којима значајно место заузимају оне из домена извођачких уметности. Руменка, традиционални плес из источне Србије, уписан је 2012. године на Националну листу нематеријалног културног наслеђа. Руменка је и данас актуелна у партиципаторној плесној пракси, где је део различитих друштвених окупљања. Поред тога, презентациона плесна пракса, која се доминантно испољава кроз делатност културно-уметничких друштава, такође негује руменку у оквиру кореографије традиционалног плеса.
Овај рад је заснован на теренском истраживању спроведеном у Сврљигу и околини, и настоји да уз примену савремених етнокореолошких концепата покаже континуитет једне верзије руменке, која се у локалном говору диференцира као сврљишка руменка. Поред тога што ће бити одређен спецификум управо ове верзије, у раду се одрживост овог плеса разматра уодношавањем две поменуте плесне праксе.

Кључне речи: нематеријално културно наслеђе, традиционални плес, руменка, партиципаторна плесна пракса, презентациона плесна пракса, одрживост, Сврљиг.