Pisana svedočanstva o tamburaškom zvuku s početka 20. veka: priručnici za sviranje Spasoja Tomića i Marka Nešića

Folkloristika 7/2 (2022):
Autor: Julijana Baštić
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.2.4

U radu se pristupa analizi dve škole, odnosno priručnika za sviranje na tamburaškim instrumentima s početka 20. veka. Prvi, pod nazivom Naše tambure, napisao je Spasoje Tomić (1877–1942), učitelj iz Šida, a objavljen je u Sisku 1909. godine. Tu su opisani tamburaški instrumenti jednoglasnog i dvoglasnog kvintnog sistema štimovanja, kao i tehnike sviranja i estetski kriterijumi zvučnosti prilikom grupnog muziciranja. Druga Škola za tamburu, koju je 1912. godine napisao tamburaš i kompozitor iz Novog Sada, Marko Nešić (1873–1938), nalazi se u rukopisu u arhivi Muzeja grada Novog Sada. Ovde su opisani načini štimovanja i tehnike sviranja na tamburaškim instrumentima troglasnog kvartnog sistema štimovanja, vrlo slični savremenoj praksi. Ova dva možda najstarija priručnika za sviranje na tamburaškim instrumentima, koji se odnose na područje današnje Vojvodine, biće posmatrana kao validna i vredna pisana svedočanstva o tamburaškom zvuku s početka 20. veka. Dijahronijski orijentisano istraživanje tamburaških instrumenata otvara mogućnost za nova tumačenja razvoja tamburaške prakse na širem geografskom prostoru.

Ključne reči: tamburaška praksa, Spasoje Tomić, Marko Nešić, škola za tambure, istorijski razvoj tamburaških instrumenata, Vojvodina.

<