Pričekaj me, sunce na zaodu, da našijem bratu narukavlje“: porodične pesme iz Belog Timoka (terenska građa)

Folkloristika 8/1-2 (2023):
Autor: Zoja Karanović i Vesna Đukić
Tekst:

U prilogu se nalaze srpske narodne pesme koje su zabeležile Zoja Karanović i Vesna Đukić u selima oko Belog Timoka 1997. i 1998. godine. Predstavljaju segment od 31 pesme iz do sada neobjavljene i znatno obimnije zbirke i tematsko-motivski su u vezi s porodičnim odnosima. Shodno tome, u nedostatku adekvatnijeg naziva, one se i ubrajaju među porodične.

Ključne reči: terenski rad, sela oko Belog Timoka, srpske narodne pesme, porodične pesme, pevačice, kazivačice.