„Причекај ме, сунце на заоду, да нашијем брату нарукавље“: породичне песме из Белог Тимока (теренска грађа)

Фолклористика 8/1-2 (2023):
Аутор: Зоја Карановић и Весна Ђукић
Текст:

У прилогу се налазе српске народне песме које су забележиле Зоја Карановић и Весна Ђукић у селима око Белог Тимока 1997. и 1998. године. Представљају сегмент од 31 песме из до сада необјављене и знатно обимније збирке и тематско-мотивски су у вези с породичним односима. Сходно томе, у недостатку адекватнијег назива, оне се и убрајају међу породичне.

Кључне речи: теренски рад, села око Белог Тимока, српске народне песме, породичне песме, певачице, казивачице.