Proces oživljavanja gajdaške prakse na području Srednjeg Banata – delovanje Vanje Ilijeva

Folkloristika 7/2 (2022):
Autor: Katarina Nikolić
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.2.3

Savremeno izvođaštvo gajdi na području Vojvodine pripada pokretu oživljavanja tradicionalne muzičke prakse u poslednjim decenijama 20. veka. U radu ćemo nastojati da pokažemo da je u Srednjem Banatu ovaj proces nastupio nešto kasnije, tokom prve decenije 21. veka. Velike troglasne gajde, koje su u prošlosti bile neizostavni deo tradicionalnog života u Srednjem Banatu, u potpunosti su potisnuli tamburaški sastavi i harmonika. Krajem prve decenije 21. veka, ove okolnosti je počeo da znatno menja gajdaš Vanja Ilijev iz Zrenjanina, jedan od nosilaca savremene gajdaške prakse u Srbiji. U radu će biti reči o trojakom delovanju Vanje Ilijeva – na planu izvođenja, graditeljstva i kulturno-obrazovnih aktivnosti. Biće razmotrene osnovne karakteristike načina izvođenja u repertoaru Vanje Ilijeva, koje će biti interpretirane na osnovu analize muzičkog teksta metodama transkripcije i formalne analize. Sagledaćemo i kontekstualne okvire delovanja Ilijeva, njegovu ulogu u procesu oživljavanja gajdaške prakse uopšte, te pozicioniranje gajdaškog pokreta u okvire tadašnje šire muzičke ideologije.

Ključne reči: velike troglasne gajde, savremeno izvođaštvo, revival, Vanja Ilijev, Srednji Banat, Srbija.

<