Процес оживљавања гајдашке праксе на подручју Средњег Баната – деловање Вање Илијева

Фолклористика 7/2 (2022):
Аутор: Катарина Николић
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.2.3

Савремено извођаштво гајди на подручју Војводине припада покрету оживљавања традиционалне музичке праксе у последњим деценијама 20. века. У раду ћемо настојати да покажемо да је у Средњем Банату овај процес наступио нешто касније, током прве деценије 21. века. Велике трогласне гајде, које су у прошлости биле неизоставни део традиционалног живота у Средњем Банату, у потпуности су потиснули тамбурашки састави и хармоника. Крајем прве деценије 21. века, ове околности је почео да знатно мења гајдаш Вања Илијев из Зрењанина, један од носилаца савремене гајдашке праксе у Србији. У раду ће бити речи о тројаком деловању Вање Илијева – на плану извођења, градитељства и културно-образовних активности. Биће размотрене основне карактеристике начина извођења у репертоару Вање Илијева, које ће бити интерпретиране на основу анализе музичког текста методама транскрипције и формалне анализе. Сагледаћемо и контекстуалне оквире деловања Илијева, његову улогу у процесу оживљавања гајдашке праксе уопште, те позиционирање гајдашког покрета у оквире тадашње шире музичке идеологије.

Кључне речи: велике трогласне гајде, савремено извођаштво, revival, Вања Илијев, Средњи Банат, Србија.