Savremeni terenski zapisi mitološko-demonoloških predanja iz Velikog Šiljegovca (opština Kruševac)

Folkloristika 7/2 (2022):
Autor: Sonja Stojanović
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.2.6

U radu su analizirana demonološko-mitološka predanja koja su zabeležena prilikom intervjua sa Esadom Poparom, kazivačem iz Velikog Šiljegovca, mesta u blizini Kruševca. Pažnja je posvećena kontekstu izvođenja, naraciji i hronotopu u predanjima. Razmatrani su odnos kazivača prema predanjima, način kazivanja i interakcija s publikom. Analizirana su verovanja u istinitost predanja i uloge koje mesto i vreme imaju u konstruisanju fabule, a razmatrano je i da li je značenjski potencijal hronotopa izmenjen u savremenim kazivanjima.

Ključne reči: mitološko-demonološka predanja, Veliki Šiljegovac (Kruševac), terensko istraživanje, usmena tradicija, savremeno pripovedanje, dokazivanje istinitosti.

<