Савремени теренски записи митолошко-демонолошких предања из Великог Шиљеговца (општина Крушевац)

Фолклористика 7/2 (2022):
Аутор: Соња Стојановић
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.2.6

У раду су анализирана демонолошко-митолошка предања која су забележена приликом интервјуа са Есадом Попаром, казивачем из Великог Шиљеговца, места у близини Крушевца. Пажња је посвећена контексту извођења, нарацији и хронотопу у предањима. Разматрани су однос казивача према предањима, начин казивања и интеракција с публиком. Анализирана су веровања у истинитост предања и улоге које место и време имају у конструисању фабуле, а разматрано је и да ли је значењски потенцијал хронотопа измењен у савременим казивањима.

Кључне речи: митолошко-демонолошка предања, Велики Шиљеговац (Крушевац), теренско истраживање, усмена традиција, савремено приповедање, доказивање истинитости.