O jednoj strašnoj priči za nestašnu decu: rekreiranje folklornih motiva u video-igri The Wicher 3: Wild Hunt na primeru fantastičnih bića Gospodarice Šume

Folkloristika 8/1-2 (2023):
Autor: Кrinka Baković
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.7

U radu se razmatra integrativna moć rekreiranja različitih folklornih motiva u popularnoj i nagrađivanoj video-igri poljskog studija CD Projekt Red – The Witcher 3: Wild Hunt (2015). Počivajući na osnovama literarnog serijala o pustolovinama vešca Geralta iz Rivije, proslavljenog pisca Andžeja Sapkovskog, u video-igri dominiraju elementi folklora slovenskih naroda koji su – u skladu sa opštim tendencijama pripovedanja svojstvenih epskoj fantastici – isprepletani sa sličnim motivima iz drugih (evropskih) tradicija. Premda je video-igra obimna, a njen narativ kompleksan, posebna pažnja će biti posvećena jednoj fantastičnoj pojavi. To su Gospodarice Šume (The Ladies of The Wood), tri sestre-veštice, koje zauzimaju važno mesto u prvom aktu igre. Upotrebom koncepta folkloreske (folkloresque) kao heruističkog oruđa za razumevanje dinamičnog odnosa između folklora i popularno-kulturnih proizvoda, koji su skovali folkloristi Majkl Dilan Foster i Džefri Tolbert, u radu ću mapirati poznate folklorne motive na kojima počivaju deskripcija, uloga i funkcija Gospodarica Šume, te ću ukazati na njihov integrativni karakter. Vodeći se datim primerom, cilj rada je razumevanje načina na koji video-igre rekreiraju folklorne aspekte i prilagođavaju se savremenim društvenim i kulturnim tokovima.

Ključne reči: video-igre, folklorni motivi, folklor, popularna kultura, folkloreska, folkloreska kao integracija, Gospodarice Šume, The Witcher 3: Wild Hunt.