O jednoj strašnoj priči za nestašnu decu: rekreiranje folklornih motiva u video-igri The Wicher 3: Wild Hunt – na primeru fantastičnih bića Gospodarice Šume

Фолклористика 8/1-2 (2023):
Аутор: Krinka Baković
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.7

У раду се разматра интегративна моћ рекреирања различитих фолклорних мотива у популарној и награђиваној видео-игри пољског студија CD Projekt Red – The Witcher 3: Wild Hunt (2015). Почивајући на основама литерарног серијала о пустоловинама вешца Гералта из Ривије, прослављеног писца Анџеја Сапковског, у видео-игри доминирају елементи фолклора словенских народа који су – у складу са општим тенденцијама приповедања својствених епској фантастици – испреплетани са сличним мотивима из других (европских) традиција. Премда је видео-игра обимна, а њен наратив комплексан, посебна пажња ће бити посвећена једној фантастичној појави. То су Господарице Шуме (The Ladies of The Wood), три сестре-вештице, које заузимају важно место у првом акту игре. Употребом концепта фолклореске (folkloresque) као херуистичког оруђа за разумевање динамичног односа између фолклора и популарно-културних производа, који су сковали фолклористи Мајкл Дилан Фостер и Џефри Толберт, у раду ћу мапирати познате фолклорне мотиве на којима почивају дескрипција, улога и функција Господарица Шуме, те ћу указати на њихов интегративни карактер. Водећи се датим примером, циљ рада је разумевање начина на који видео-игре рекреирају фолклорне аспекте и прилагођавају се савременим друштвеним и културним токовима.

Кључне речи: видео-игре, фолклорни мотиви, фолклор, популарна култура, фолклореска, фолклореска као интеграција, Господарице Шуме, The Witcher 3: Wild Hunt.