Značaj instrumenta kla(ri)neta u muzičkoj tradiciji Golije

Folkloristika 7/2 (2022):
Autor: Borisav Miljković
Tekst:

U domaćoj etnomuzikološkoj literaturi izuzetno mala pažnja posvećena je kla(ri)netu, instrumentu koji je u prošlosti bio važan nosilac instrumentalne seoske prakse, a i danas se može čuti na terenu. Iako nije pastirski instrument, najviše se svirao po planinskim predelima Dinarskog pojasa, Golije i Peštera, ali se pominje i kao deo instrumentarijuma drugih krajeva Srbije. Terenska istraživanja Golije, koja su u periodu od 2009. do 2012. godine sproveli Borisav Miljković i Branislav Stevanić, kao i nedavna istraživanja, svedoče o značajnoj upotrebi ovog instrumenta kao okosnice plesno-estetsko-komunikacijskog društvenog čina. Pored zabeleženog zvučnog muzičkofolklornog materijala, o značaju kla(ri)neta na ovom području svedoče i očuvani instrumenti iz mnogih privatnih kolekcija, kao i iskazi kazivača, koji će biti saopšteni u ovom prilogu.

Ključne reči: klanet, klarinet, Golija, muzički folklor, terensko istraživanje.

<