Значај инструмента кла(ри)нета у музичкој традицији Голије

Фолклористика 7/2 (2022):
Аутор: Борисав Миљковић
Текст:

У домаћој етномузиколошкој литератури изузетно мала пажња посвећена је кла(ри)нету, инструменту који је у прошлости био важан носилац инструменталне сеоске праксе, а и данас се може чути на терену. Иако није пастирски инструмент, највише се свирао по планинским пределима Динарског појаса, Голије и Пештера, али се помиње и као део инструментаријума других крајева Србије. Теренска истраживања Голије, која су у периоду од 2009. до 2012. године спровели Борисав Миљковић и Бранислав Стеванић, као и недавна истраживања, сведоче о значајној употреби овог инструмента као окоснице плесно-естетско-комуникацијског друштвеног чина. Поред забележеног звучног музичкофолклорног материјала, о значају кла(ри)нета на овом подручју сведоче и очувани инструменти из многих приватних колекција, као и искази казивача, који ће бити саопштени у овом прилогу.

Кључне речи: кланет, кларинет, Голија, музички фолклор, теренско истраживање.