Архива 1/2 (2016)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

TEMAT: ФОЛКЛОРНИ ПЕЈЗАЖ ГРОБЉА (ур. Биљана Сикимић)

Биљана Сикимић, Фолклорни пејзаж гробља 7‒8
Бојан Ристић, Једна сахрана у Књажевцу 1969. године: студија случаја 9‒26
Monika Huțanu, Annemarie Sorescu-Marinković, Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji 27‒42
Biljana Sikimić, Jezički pejzaž Karaševaka: nagrobni spomenici 43‒63
Ана Вукмановић, Оживљени пејзаж гробља: концептуализације смрти у усменој лирици 65‒82
Кристина Митић, С оног на они свијет: стара гробља и обредни опходи 83‒96

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА

Весна Ђукић и Зоја Карановић, Ситан камен до камена: лирске песме из Тимока 99‒104
Дијана Реџић и Маја Јамаковић, Обредни опходи и обичаји у Грделици 105‒114

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

Зоја Карановић, Жанровско-поетичка истраживања оностраног света 117‒121
Марина Младеновић Митровић, Померање маргине 122‒124
Биљана Сикимић, Женска биографска прича 125‒126
Данијела Поповић Николић, Прочитати слику у дрвету 127‒131

ХРОНИКА

Даница Јовић, Четврти међународни научни скуп о фолклору (Савремена српска фолклористика IV, 7–8. октобар 2016, Пале) 135‒137