Архива 2/1 (2017)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

Uroš Tomić, Murder Ballads in English: From Oral Tradition to Crime Fiction 7‒18
Јелена Јовановић и Зоја Карановић, Највећа је жалост за братом: О тексту и о мелодији 19‒39
María Tausiet, „Smrt ne postoji“: Etnografsko-religijski intervju o zagrobnom životu 41‒62
Весна Петреска, Мотивот предење во балканските народни култури со посебен осврт на македонската народна култура 63‒80
Александра Попин, Људска фигура на усадницима трију гробаља у области Раса 81‒98

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА

Зоја Карановић и Весна Ђукић, „Ћитна ћита проговара“: Неколико заборављених песама из Тимока 101‒107
Бранко Златковић, Одгој и заштита деце у народној традицији Жупе александровачке 109‒115
Зоја Карановић, Кач, земља чуда 117‒139
Aleksandar Repedžić, Mafahabl – selo sreće (putopisna beleška) 141‒150

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

Смиљана Ђорђевић Белић, Фолклористичка истраживања 153–157
Maрина Младеновић Митровић, Допринос проучавању хумора 158–160
Даница Јовић, Аутобиографија као прича о себи и o другима 161‒165
Selena Rakočević, Popular Music Genre in Interdisciplinary Narratives: Manele in Romania 166‒169
Јована Тодоровић, Традиција ‒ карневализовани палимпсест 170‒173

ХРОНИКА

Здравко Ранисављевић и Милош Рашић, Играчка традиција Врања и околине – етнокореолошка истраживања и едукација 177‒182
Saša Babič, Naučni simpozijum „O foklornim junacima“ 183‒184