Arhiva 2/2 (2017)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

TEMAT: ВОДЕНИ БИКОВИ И ВОДЕНЕ КРАВЕ У УСМЕНИМ ТРАДИЦИЈАМА СВЕТА (ур. Ђорђина Трубарац Матић)

Djordjina Trubarac Matić, Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World 7‒10
Семен Макаров, Хозяин холода и дух озер: водяные быки в якутской мифологии 11‒25
Татьяна Волдина, Мифологические образы водных духов и обряды поклонения воде у обских угров 27‒​46
Сузана Ђорђевић Пејовић и Бојан Ристић, Водени бик у изворима из Локве: Фолклористички и дијалектолошки осврт 47‒​61
Rossen Rossenov Malchev, Processes of Culturological Adaptation of Natural Phenomena to the Traditional Models of Knowledge: The Case of the Demonological Entity Called the “Water bull” (Based on the Material from the Bulgarian regions of Montana and Vratsa) 63‒83

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

Екатерина Анастасова, Дерево, молния и история одной миграции 87‒97
Ана Савић, Фолклорна анегдота као извор за реконструкцију слике једног времена 99‒130

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА

Зоја Карановић и Весна Ђукић, „Беле птице летеју, пресно млеко носеју“: Неколико заборављених басми из Тимока 133‒139
Марина Стојановић, Породичне приче из Глибаћа (општина Пљевља) 141‒169
Соња Петровић, 171‒188, Неколико епских песама из збирке Николе Т. Кашиковића Српске народне јуначке пјесме из Босне и Херцеговине (1898), Архив САНУ, Београд, Етнографска збирка, бр. 245

ФИЛИП ВИШЊИЋ У СЕЋАЊИМА И ПРИЧАЊИМА: ПОВОДОМ 250 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (1767–1834–2017), приредила Соња Петровић

Вук Караџић, О Филипу Вишњићу 192‒193
Симо Милутиновић Сарајлија, Дика слијепаца 194‒197
Никола Крстић, Мушицки о Филипу Вишњићу 198‒202
Аноним, К биљешкама о Филипу Вишњићу 202‒203
Ненадовић и Франкл, Варијанте анегдоте о опевању краве 203‒205
Змеановић и Познановић, Вишњић у причањима 206‒211
Аноним, Подизање споменика Филипу Вишњићу у Грку 212‒217
Милосављевић и Познановић, Како је Вишњић ослепео 218‒222
Јован Јовановић Змај, О Вишњићу 222‒223

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

Зоја Карановић, О духовној вертикали српске културе 229–255
Соња Петровић, Одабрани чланци Радмиле Пешић 234–236
Соња Петровић, Јубиларни зборник радова о Вуку Караџићу 237–240
Јеленка Пандуревић, Крвца од образа, и томе слично 241–244
Biljana Sikimić, Životna priča Gordane Rajkov 245–247
Младен Марковић, Водич кроз певање из вика 248–250
Dragana Stojanović, Potencijal muzike i zvuka kao živuća praksa 251–255

ХРОНИКА

Смиљана Ђорђевић Белић, бележавање Вишњићевог јубилеја 259–260
In memoriam: Валентина Питулић, У спомен на професора Владимира Бована 261–262