Архива 3/1 (2018)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

TEMAT: ВОДЕНИ БИКОВИ И ВОДЕНЕ КРАВЕ У УСМЕНИМ ТРАДИЦИЈАМА СВЕТА II (ур. Ђорђина Трубарац Матић)

Djordjina Trubarac Matić, Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World. Part II 9‒12
José Manuel de Prada-Samper, “I Have Already Seen in the Clouds”: The Nature of the Water-creature among the |xam Bushmen and their Modern Descendants 13‒37
Юлия Викторовна Ляхова, Мотив «бык выходит из озера» в монгольском фольклорe 39‒54
Михаил Гардер, Редкая удача и смертельная опасность: коровы появляются из воды 55‒68
Нина Аксић, Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима 69‒82

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

Јована Дишић, Веровање у судбину у записима из Црљенца 85‒122
Јована Тодоровић, Како песници разумеју жртвени обред: „Непочин-поље“ Васка Попе кроз призму „Поетике жртвеног обреда“ Миодрага Павловића 123‒145

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА

Мирјана Закић, „Ој, кад ће прођем Шар-планину“: песмом кроз Сиринићку жупу 149‒164
Зоја Карановић, „Не чуди се пијаном, ружном и немој украсти“: веровања у вези са трудноћом, рођењем и болестима малог детета 165‒171
Данијела Поповић Николић, Теренска истраживања усменог стваралаштва у Заплању 173‒183

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

Бојана Богдановић, Мали лексикони српске културе 187–189
Смиљана Ђорђевић Белић, Биље у традиционалним културама Словена 190–198
Младен Марковић, Морфологија српских народних песамa 199–201
Јелена Јовановић и Маја Радивојевић, „Накићај се, Лазаре“ 202–207

ХРОНИКА

Марија Миљковић и Дејан Илић, Пети међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије 211–218
Милина Ивановић Баришић, Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије 219–223
Барбара Иванчич Кутин и Станка Дрновшек,, Академик проф. др Марија Станоник, словеначки књижевни фолклориста, словениста, етнолог 224–228

IN MEMORIAM

Данка Лајић Михајловић, Сећање на проф. др Драгослава Девића 231–236