Архива 4/2 (2019)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

Данијела Поповић Николић, Народни певачи проте Драгутина М. Ђорђевића: Партизанске теме у постфолклорној епској хроници 9‒23
Селена Ракочевић и Здравко Ранисављевић, Стручњаци као медијатори између државе и носилаца пракси нематеријалног културног наслеђа: Номинацијски досије „Коло, традиционална народна игра“ 25‒43
Наташа Диденко, „Балканскиот фестивал на народни песни и игри“ во функција за развој на културниот туризам во Охрид 45‒63

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА

Зоја Карановић и Весна Ђукић, „Добри смо ти гости дошли, добар смо ти глас донели“: Неколико српских нарoдних божићних песама из Белог Тимока 67–71
Ања Глишовић, Свадба у Новом Пазару и околини: Народне песме и обичаји који претходе венчању 73–110
Јелена Г. Јевтић и Тијана Ј. Милентијевић, Свадба у Сиринићкој жупи 111–121
Јелена Г. Јевтић и Тијана Ј. Милентијевић, Прочка у Сиринићкој жупи 123–129
Бранко Ћупурдија, биографији и мемоарима Гојка Трбовића-Ћошана 131–139

БИБЛИОГРАФИЈА

Mарко Ђорђевић, Библиографија часописа Прилози проучавању народне поезије 143–208

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

Дејан Илић, рпска фолклорна баштина Косова и Метохије 211–217
Бранко Златковић, О усменој и (за)писаној речи 219–225
Дејан Илић, Песме „на међи“ у Босанској вили 227–233
Биљана Сикимић, Етномузиколошки записи из прве половине 20. века 235–242
Ана Савић, Дијахронијско-синхронијски преглед проучавања, утврђивање основа жанра и искорак ка даљим истраживањима предања 243–249
Сања Златановић, Упоредна истраживања словачке и македонске народне баладе 251–254

ХРОНИКА

Младен Станић, Седми међународни научни скуп Удружења фолклориста Србијe 257–259
Monika Kropej Telban, Konferencija o pripovedanju 261–263
Данка Лајић Михајловић, Фолклористички семинар Образовно-културног центра „Вук Караџић“ у Тршићу 265–268
Иван Златковић, Десетогодишњица награде „Миле Недељковић“ 269–272 , Белешке о наградама из области фолклористике, етнологије и етномузикологије 273–277