Фолклористика 6/1 (2021)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

Зоја Карановић,„Жени се, војно, нечу те“: Верност и неверност у српским народним песмама (из теренске збирке са Белог Тимока) 9–30
https://doi.org/10.18485/folk.2021.6.1.1
Ана Вукмановић, Лирски град: космички и људски. О представама града у јужнословенској усменој лирици 31–66
Даница Јовић, Записи предања у етнографској збирци САНУ у периоду од 1886. до 1914. године 67–95
Дејан Ајдачић, Делатност Комисије за фолклористику при Међународном комитету слависта 97–106
Светлана Александровна Жадовская, От дневника погоды к автобиографической прозе: личный архив в культурном пространстве малого города 107–123
Николета Дојчиновић, Женско плесно тело као репрезент националне културе. Студија случаја: српске плесачице на пригодним поштанским маркама 125–139

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА

Биљана Јовановић, Усмена традиција и усмена историја из околине Ужица 143–160

НАУЧНА ХРОНИКА

Бошко Сувајџић, Коридор српске културе. На годишњицу одласка Миодрага Матицког 163–175
Ана Савић, Награда Вукове задужбине за науку 2020. године 177–178
Иван Златковић, Награда „Миле Недељковић“ за 2020. годину 179–181

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

Дејан Илић, бичаји и песме Срба у Турској 185–191
Магда Миликић, Болест из угла хуманистике 192–196
Марко Ђорђевић, Студија о симболици воде у јужнословенској усменој лирици 197–201
Младен Марковић, Певање из вика 202–204
Анастасија Живковић, Књига о манифестацијама посвећеним Светском дану Српског кола 205–210
Соња Петровић, Усмене историје у избору Драгослава Симића 211–215