Грађа за каталог биља у народним епским песмама

Фолклористика 7/1 (2022): 127–168
Аутор: Мирјана Д. Стефановић
Текст:

У прилогу се доноси грађа за каталог биљака које се срећу у епским народним песмама из збирки Вука Стефановића Караџића (1814, 1815, 1845, 1846, 1862). Стихови су разврстани азбучним редом према називу биљке, а каталог укључује и напомене уз песме Вука Караџића о појединим биљкама. Из каталога су изузети: имена цркава, географски појмови и лична имена мотивисана именима биљака, као и формула „гора зелена“

Кључне речи: каталог биља, епске народне песме, Вук Стефановић Караџић.