Ја, ти, ми, они у фолклорним обликовањима

Фолклористика 8/1-2 (2023):
Аутор: Ђорђина Трубарац Матић
Текст:

Темат пред вама окупља посве разнородне радове чију заједничку потку чини тема обликовања у фолклору схваћена у најширем смислу: човека и заједнице који обликују фолклор, фолклора који обликује човека и заједницу, фолклорних форми које се у измењеним културно- -историјским околностима преобликују мењајући значења и начине свог оспољавања итд. Студије обједињене тематом ће вас провести кроз различите епохе, од средњовековља којим одишу бугарштице, преко деветнаестовековних записа епике, фолклора НОБ-а и послератне социјалистичке изградње Југославије, индустријске транзиције и јављања интересовања за урбани фолклор у Грчкој, па све до транспозиције фолклорних садржаја у видео-играма или до савремених преосмишљавања изложбених садржаја у сфери етнографске музеологије.