„Огањ гори међу две планине“: Братско-сестрински односи у српским народним баладама из Белог Тимока

Фолклористика 7/2 (2022):
Аутор: Зоја Карановић и Весна Ђукић
Текст:

Зоја Карановић и Весна Ђукић су забележиле око 250 лирских и лирско-епских народних песама у селима око Белог Тимока 1997. и 1998. године. У прилогу се доноси неколико песама с темом братско-сестринских односа. Песме су казивале: Божика Живадиновић (Боровац), Николица Јовановић (Врбица), Б. Јоцић (Селачко) В. Крстић (Селачко), Слободанка Милошевић (Дебелица), Љубица Пујић (Ошљане), Н. Рајковић Селачко), Магдалена Спасић (Ново Корито).

Кључне речи: српске лирско-епске народне песме, Бели Тимок, братско-сестрински односи, теренско истраживање.