„Прочула се убава девојка“: Српске народне песме о лепоти и љубави (теренска грађа из Белог Тимока)

Фолклористика 7/1 (2022): 169–197
Аутор: Зоја С. Карановић и Весна Ђукић
Текст:

У прилогу се доноси 68 српских лирских народних песама о лепоти и љубави које су ауторке забележиле 1997–1998. године у више села око Белог Тимока од тридесет четири информатора.

Кључне речи: : српске лирске народне песме, љубав, лепота, Бели Тимок, теренска истраживања.