Теренски записи народних предања и веровања из Дубочице (Маглич, општина Краљево)

Фолклористика 8/1-2 (2023):
Аутор: Дуња Церовина
Текст:

У прилогу се доноси транскрипт теренског разговора с Милићем Мијаиловићем Мићом из Дубочице код Маглича (рођ. 1954), који је 25. 8. 2014. снимила Дуња Церовина. Мијаиловић је испричао неколико предања и веровања, међу којима су она о вилином колу и вилама на извору, о натприродној сили која омета изградњу моста, о опасностима које вребају ноћу, о тисовом дрвету у воловском рогу као заштити против демона, о ђавољој свадби у Рисовцу, о врачару и сотони, о сусрету с дрекавцима и изградњи Јерининог града, а налазимо и причања из живота.

Кључне речи: митолошко-демонолошка предања, културноисторијска предања, веровања, причања из живота, Дубочица (Маглич, Рашки округ), теренско истраживање фолклора.