The Origins of the Urban Areas Folklore Studies in Greece: the Work of Dimitrios S. Loukatos

Фолклористика 8/1-2 (2023):
Аутор: Manolis G. Varvounis
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.6

Од краја 20. и почетка 21. века грчка народна култура показује јасне знаке утицаја модерности и постмодерности. Стога чак и популарна култура открива деловање феномена проистеклих из културне глобализације, која се може посматрати као присвајање страних културолошких прототипова, секуларизација, огољавање мистерије ствари, као што је то описао Оже. Ови феномени су део такозваних проучавања урбаног фолклора која су, више од било чега другог, привлачила пажњу грчких фолклориста од двехиљадитих наовамо. Проучавања урбаног фолклора данас се баве друштвеним феноменима с ослонцем на етнографски теренски рад и подразумевају међудисциплинарну сарадњу како са социјалном антропологијом, тако и с урбаном социологијом. Само постојање и, наравно, снимање и проучавање таквих феномена директно су повезани са променама у начину живота које су се одиграле у Грчкој. Добро је познато да су у парохијима у градовима и варошицама видљиви модерни обичаји који дефинишу савремене урбане праксе и осећања. Професор Димитриос. С. Лукатос био је покретач проучавања урбаног фолклора у Грчкој. Идентификацијом главних истраживачких тема, Лукатос је својим пионирским радом поставио темеље будућим проучавањима на овом пољу. У тексту је дат осврт на његов истраживачки рад и допринос развоју изучавања грчког урбаног фолклора.

Кључне речи: грчки фолклор, урбани фолклор, модернистички друштвени феномени, Димитриос С. Лукатос.