Биљни свет и традиционална текстилна радиност

Фолклористика 7/1 (2022): 111–123
Аутор: Марина Цветковић
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.1.6

Рад истиче значај и улогу коју је биљни свет имао у нашој традиционалној текстилној радиности. Фокус је на биљним текстилним сировинама – конопљи и лану и широком спектру биљака које су се користиле за бојење пређе. Прерадом биљних сировина обезбеђивала се израда примарних елемената текстилног инвентара превасходно у домену народне ношње и текстилног покућства. Рад се заснива на доступним писаним изворима и музејској грађи Етнографског музеја у Београду. На основу литературе истичу се симболичка значења и улоге које су поједине биљке имале у веровањима и обичајној пракси.

Кључне речи: српска традиционална текстилна радиност, конопља и лан, бојење, пређа, биљне боје.