Обликовање искуства Другог светског рата у склопу животне приче

Фолклористика 8/1-2 (2023):
Аутор: Иван Праштало
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.5

Полазећи од грађе сакупљене у две одвојене теренске збирке, рад указује на начине на које, кроз усмено казивање, саговорници конструишу представу о периоду Другог светског рата на простору свог родног места Житишта. Посебан простор је посвећен местима недоследности и тишинама у казивању. Тумачење тих места креће се у три интерпретативна смера. Први се тиче особености приповедања саговорника и њиховог утицаја на сам наратив. Други интерпретативни смер недоследности и тишине објашњава резултат ношења са ратним искуством, односно начин на који саговорници граде свој идентитет приповедањем у којем се уочава комплексан однос њиховог непосредног искуства и у култури присутних доминантних наратива о Другом светском рату. На крају, трећи интерпретативни смер скреће пажњу на значај самог контекста казивања (односа између истраживача и саговорника) за обликовање наратива наших саговорника.

Кључне речи: Други светски рат, усмена историја, животна прича, идентитет, Житиште, теренско истраживање.