Од традицијске птице до ʼтића хероја рада: птице у песмама из Фолклорне збирке Етнографског института САНУ

Фолклористика 8/1-2 (2023):
Аутор: Нина Аксић
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.3

Фолклорна збирка Етнографског института САНУ представља драгоцен и богат архивски артефакт, који након отклона од седамдесет година од најобимнијег прикупљања грађе служи као својеврсно сведочанство датог времена. Изабравши тему птица, као само једног малог сегмента народне традиције, покушаћемо да представимо не само значај ових животиња у оквирима традиционалне културе код Словена са простора Балкана, већ и да покажемо да песме из Фолклорне збирке ЕИ САНУ представљају важну и релевантну грађу за различите врсте истраживања. Тако ћемо у овом раду представити птицу и ʼтића као опште појмове и побројати, па делимично и анализирати, облике у којима се јављају у датим песмама, њихову симболику, значај, контекст у коме се јављају и др. Напослетку, уз најаву другог рада, у коме ће слично бити представљене појединачне врсте птица, даћемо сажет приказ симболичке комплексности и различитости контекста у којима се јавља појам птице или ʼтића. Такође, циљ нам је да покажемо да је квалитет ових песама у томе што представљају документ једног времена и садрже како мотиве који долазе из старијих слојева народне поезије тако и оне који се јављају у тематски новим слојевима народноослободилачке песме, али и неке који се значењски директно ослањају на мотиве из старије епске традиције.

Кључне речи: народне песме из НОБ-а, птица, ʼтић, Фолклорна збирка Етнографског института САНУ, Дигитална база Фолклорне збирке ЕИ САНУ