Сегменти некадашњег свадбеног обреда у казивањима Срба с Пештерске висоравни

Фолклористика 7/2 (2022):
Аутор: Ана Петровић
Текст:

У прилогу се доносе одабрана казивања саговорника, забележена током теренских истраживања у селима на Пештерској висоравни у југозападној Србији. Снимања су обављана сукцесивно у периоду од 2008. до 2020. Забележена је традиционална вокална пракса у селима која и даље насељавају Срби. Резултати истраживања до 2012. године презентовани су у оквиру мастер рада ауторке, а највећи део грађе снимљене од 2012. до 2020. део је докторског истраживања. Током разговора са саговорницима о приликама у којим се најрадије певало, свадба се испоставила као посебно важна. Саговорници, посебно старији, најживље су се сећали појединих свадбених обичаја и песама с њима у вези. Сегменти интервјуа који се доносе у прилогу одабрани су, поред осталог, и зато да би се приказали текстови неких песама за које не постоје снимљене тј. отпеване верзије. Саопштавањем текстова песама у контексту у коме су наведене у теренском истраживању обезбеђује се бољи увид у везу између песме и ритуала, функцију одређене песме у конкретној прилици у којој је извођена, као и у њене поетске карактеристике.

Кључне речи: свадба, свадбени обичаји, Пештер, јенђе (јенђибуле), певање.