Фолклористика, свеска 2, година 2021

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

SPECIAL ISSUE: FOLKLORE AND FOLK NARRATIVE IN LATIN AMERICAN CONTEXTS (EDITED BY MARÍA INÉS PALLEIRO AND ANA MARÍA DUPEY)

María Inés Palleiro, Foreword, 11‒14
Ana María Dupey, Revisiting Folklore Disciplinary Narratives Produced by Scholarly Community in Argentina. Social Dimension in Focus, 15‒32
María Inés Palleiro, Argentinian Folktales in the Latin American Context: Collections and Belief Narratives, 33‒60
Cristian Yáñez Aguilar, Traditional Culture and Folklore Science: Two Approaches in the Discursive Construction of the Cultural Field of Folklore in Chile, 61‒87
Daniel Orlando Díaz Benavides, Folkloric Narratives of the Peruvian Amazon, 89‒111
Mercedes Zavala Gómez del Campo, Reflections on How to Study Folktales and Legends From Oral Indigenous Heritage of México, 113‒134
Luciana Hartmann and Renata de Lima Silva, Between Borders and Crossroads: the Performance of Orality in Different Brazilian Bodies and Contexts, 135‒161, 163‒186
Alejandra Vidal and Sabrina Maciel, Narratives of Pilagá Native Societies in the Argentinian Context, 187‒209
Fernando Fischman, Jewish Traditions in a Latin American Background. Enacting an Intercultural Diaspora in the Context of Argentine Identity Politics, 187‒209
Barbara Ivančič Kutin, Elements of Latin American Culture in the (Folk) Narratives of Slovenes in Argentina, 211‒238
List of Contributors, 239‒141

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА

Зоја С. Карановић, „Ја заова од комшје једем ноге кокошије“. Сватовске песме из Шајкашке – теренска грађа, 245‒293

НАУЧНА ХРОНИКА

Награда „Златна књига Библиотеке Матице српске“ уручена проф. др Марији Клеут, 297‒299
Ана Савић
Фолклористика 6/2 (2021): 297–299

Дани Тихомира Р. Ђорђевића, 301‒302
Ана Савић
Фолклористика 6/2 (2021): 301–302

Музика и плес у време (пост)традиције, 303‒307
Здравко Ранисављевић
Фолклористика 6/2 (2021): 303–307

Предок – симбол етничког идентитета војвођанских Словака (изложба и каталог), 309‒313
Александар Антуновић
Фолклористика 6/2 (2021): 309–313

Češka naučna folklorna literatura u poslednjih dvadeset godina, 315‒317
Jaroslav Otčenášek
Фолклористика 6/2 (2021): 315–317

IN MEMORIAM

In memoriam Нада Милошевић-Ђорђевић (1934-2021), 321‒326
Љиљана Пешикан-Љуштановић
Фолклористика 6/2 (2021): 321–326

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

Фолклористика 6/2 (2021): 329–388

Писање и причање, 329–337
Јасмина Јокић

Симболика и улога бројева у традицијској култури и фолклорном стваралаштву Срба, 329‒337
Ана Савић

Словенски фолклор и књижевна фантастика, 343‒348
Ана Савић

Влашки еротски фолклор, 349‒351
Биљана Сикимић

Болест и смрт кроз призму фразеологије, 353‒356
Смиљана Ђорђевић Белић

Допринос познавању српске зоолошке лексике, 357‒361
Јована Димитријевић

Носталгична сећања на празнике, обичаје и свакодневицу Срба у Румунији, 363‒366
Милина Ивановић Баришић

О свадби, али и о фотографији и архиву, 367‒370
Сања Златановић

Горанцима с љубављу, 371‒375
Биљана Сикимић

Научнице у друштву и о друштву, 377‒381
Ивана Дејановић

Koreodrama iz rodne perspektive, 383‒388
Ana Zornjan