NOVI BROJ: Folkloristika, godina sedma, broj 1, 2022

STUDIJE I OGLEDI

BILJNI SVET U TRADICIONALNOJ SRPSKOJ KULTURI, NEKAD I DANAS (UREDILA ZOJA S. KARANOVIĆ)

Zoja S. Karanović, „Čudno drvo javorovo“: Srpske narodne lirske pesme o čudesnom oraču u okruženju sveta flore 11–32
Ana Vukmanović, Erotska simbolika biljnih plodova u južnoslovenskoj usmenoj lirici 33–53
Radivoj Radić, „Jabuka koja kasno sazri, dugo stoji“ (Nekoliko crtica o jabuci) 55–65
Dragana Ratković, Botanička leksika i terminologija laudativnog značenja u imenovanju čoveka u pirotskom govoru 67–90
Gordana Štasni, Semantičko-derivacioni potencijal i leksička spojivost naziva prototipičnih biljaka u srpskoj kulturi – pšenice i kukuruza 91–109
Marina Cvetković, Biljni svet i tradicionalna tekstilna radinost 111–123

ISTRAŽIVANJA I GRAĐA

Mirjana D. Stefanović, Građa za katalog bilja u narodnim epskim pesmama 127–168
Zoja S. Karanović i Vesna Đukić, „Pročula se ubava devojka“: Srpske narodne pesme o lepoti i ljubavi (terenska građa iz Belog Timoka) 169–197

IN MEMORIAM

Sonja Petrović, In memoriam Momčilo Zlatanović (1934–2022) 201–205

PRIKAZI I BELEŠKE

Biljana Sikimić, Kapitalna monografija o Romima u Srbiji na početku 20. veka 209–211
Mina M. Đurić, Knjiga-kod: gde je u književnosti Ključ od Kosova? 212–216
Dejan Ilić, Nacionalni i/ili marginalni epski pevači 217–220
Marko Đorđević, Raščitavanje magijske potke srpske usmene lirike 221–226
Marija Miljković, Čuvanje zavičajne duhovne baštine 227–231
Lidija Delić, Sintetična studija o folklornom vuku 262–237
Nataliya Rashkova, Stanoĭ Stanoev, Za khumanitaristikata i neĭnite pŭtishta 238–243