Фолклористика, година 8, бројеви 1‒2, 2023

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

Ђорђина Трубарац Матић, Ја, ти, ми, они у фолклорним обликовањима
Константин Ађанин, Стилизација односа сизерена и вазала у бугарштицама
Бојан Рајевић, Извођачко вријеме у епским пјесмама Вуковог пјевача Сава Матова Мартиновића
Нина Аксић, Од традицијске птице до ʼтића хероја рада: птице у песмама из Фолклорне збирке Етнографског института САНУ
Милан Томашевић, Песме са градилишта ауто - пута „Братство и јединство“ из архивске збирке Етнографског института САНУ: о врстама накнадних интервенција на записима
Иван Праштало, Обликовање искуства Другог светског рата у склопу животне приче
Manolis G. Varvounis, The Origins of the Urban Areas Folklore Studies in Greece: the Work of Dimitrios S. Loukatos
Krinka Baković, O jednoj strašnoj priči za nestašnu decu: rekreiranje folklornih motiva u video-igri The Wicher 3: Wild Hunt – na primeru fantastičnih bića Gospodarice Šume
Кристина Димовска, Метафоричноста на анабазичното и катабазичното движење во виртуелниот простор во видеоигрите Cursed mountain, Kholat и Call of Cthulhu
Марко Стојановић, Нова питања/читања у Етнографском музеју

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА

Зоја Карановић и Весна Ђукић, „Причекај ме, сунце на заоду, да нашијем брату нарукавље“: породичне песме из Белог Тимока (теренска грађа)
Дејан Крстић, Обичаји на славама и заветинама у селу Дејан код Власотинца
Јована Шћеповић, Дијалекатски текстови из некадашњег драгачевског села Лопаш
Дуња Церовина, Теренски записи народних предања и веровања из Дубочице (Маглич, општина Краљево)

НАУЧНА ХРОНИКА

Зорана Гуја Дражета, Тринаести међународни научни скуп Савремена српска фолклористика XIII (Тршић, 29. септембар – 1. октобар 2023. године
Смиљана Ђорђевић Белић, Допринос Удружења фолклориста Србије осмишљавању стратегија деловања у области заштите нематеријалног културног наслеђа: пројекат Заједно у очувању НКН: подизање капацитета локалних заједница
Жељко Бјељац, Јована Бранков и Ана Милановић Пешић, Пројекат Стари народни спортови, игре и надметања – очување, преношење знања и презентација
Данијела Поповић Николић, Да корен човеку човек буде. Награде „Тихомир Р. Ђорђевић“ и „Чувар завичаја“ за 2023. годину: Димитрије Големовић ‒ добитник награде „Тихомир Р. Ђорђевић“, Сања Ранковић ‒ добитница награде „Чувар завичаја“
Мирјана Бојанић Ћирковић, О деветој регионалној научној конференцији Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (Ниш–Темишвар, 20–21. октобар 2023. године

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

Бошко Сувајџић, Исходишта поезије
Лада Стевановић, О антропологији фолклора
Смиљана Ђорђевић Белић, Другачији поглед на фолклорне и фолклору блиске феномене у слојевима културе
Бранко Ћупурдија, Идентитетске основе наивне уметности Словака у Србији
Бојана Богдановић, Снови o прошлости и традицији: Олга Бенсон
Биљана Анђелковић, Зборник Савремена српска фолклористика XI
Ана Јањић, На путу стратегија (о)чувања наслеђа и идентитета
Биљана Сикимић, Нови приступи истраживању паремија
Chiara Bozzone, Weathered Words
Danijela Lekić, Formula: A Story of a Journey